Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Organy i osoby   >   Rada Naukowa   >   Zakończone obrony rozpraw doktorskich

Zakończone obrony rozpraw doktorskich

24 października 2023 r. mgr inż. Magdalena Skonieczna
„Model oceny ryzyka powodziowego w obszarach zurbanizowanych na przykładzie Gdańska i Krakowa”
Ogłoszenie (pdf) >>
Streszczenie pl (pdf) >>
Streszczenie en (pdf) >>
Recenzja – dr hab. inż. Leszek Książek, prof. URK (pdf) >>
Recenzja – dr hab. inż. Michał Szydłowski, prof. PG (pdf) >>

10 sierpnia 2023 r. mgr Dawid Biernacik
„Be7 jako wskaźnik warunków meteorologicznych i zanieczyszczenia powietrza w Polsce”
Ogłoszenie (pdf) >>
Streszczenie (pdf) >>
Recenzja – prof. dr hab. Jerzy W. Mietelski (pdf) >>
Recenzja – prof. dr hab. inż. Waldemar Wardencki (pdf) >>

31 maja 2022 r. mgr Damian Wójcik
“Numeryczne modelowanie głębokiej konwekcji na przykładzie gwałtownego systemu konwekcyjnego z dnia 21 sierpnia 2007 z Pojezierza Mazurskiego”, “Numerical modeling of Deep Convection: Case Study of the 21 August 2007 Severe Convective System over the Masurian Lake District”
Ogłoszenie (pdf) >>
Abstract (pdf) >>
Streszczenie (pdf) >>
recenzja – prof. dr hab. Krzysztof Fortuniak (pdf) >>
recenzja – dr hab. Jacek Leśny (pdf) >>
recenzja – prof. dr hab. inż. Lech Łobocki (pdf) >> 

22 września 2021 r. mgr inż. Ewelina Siwiec
„Metoda szacowania strat jako narzędzie oceny skutków naturalnych zjawisk ekstremalnych”
Ogłoszenie (pdf) >>
Streszczenie (pdf) >>
Recenzja – prof. Iwona Skoczko (pdf) >>
Recenzja – prof. Rafał Miłaszewski (pdf) >>

29 października 2020 r. mgr inż. Marta Puzdrowska
„Modelowanie przepływu w przepławkach dla ryb”
Ogłoszenie (pdf) >>
Streszczenie pl (pdf) >>
Streszczenie en (pdf) >>
Recenzja nr 1 (pdf) >>
Recenzja nr 2 (pdf) >>

3 września 2019 r. mgr inż. Joanna Chmist-Sikorska
„Ocena skuteczności detekcji zanieczyszczeń wody wodociągowej z wykorzystaniem biologicznego systemu wczesnego ostrzegania”
abstract (pdf) >>
streszczenie (pdf) >>

26 czerwca 2018 r. mgr Michał Saniewski
„Analiza źródeł i dystrybucji 90Sr, jako podstawa prognozowania radioaktywności w środowisku południowego Bałtyku”

26 stycznia 2017 r. mgr inż. Paulina Orlińska-Woźniak
„Metoda wyznaczania obszarów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego”
streszczenie (pdf) >>

30 czerwca 2017 r. mgr Urszula Stawiecka
„Ocena czynników wpływających na proces kumulacji wybranych substancji priorytetowych w osadach dennych zbiorników zaporowych na przykładzie zbiornika Klimkówka”
streszczenie (pdf) >>

1 lipca 2015 r. mgr inż. Paweł Wilk
„Metoda obliczania chłonności rzeki jako narzędzie do oceny stanu fizykochemicznego powierzchniowych wód płynących”
streszczenie (pdf) >>

1 lipca 2015 r. mgr inż. Joanna Gębala
„Metoda oceny wpływu antropopresji rolniczej na jakość wód powierzchniowych na przykładzie zlewni Regi”
streszczenie (pdf) >>

15 kwietnia 2015 r. mgr inż. Agnieszka Bańkowska
„Zastosowanie kalcytu do immobilizacji fosforu w osadach dennych jezior”
streszczenie (pdf) >>

22 kwietnia 2013 r. mgr inż. Agnieszka Jancewicz
„Analiza specjacyjna ołowiu w środowisku wodnym zbiornika Włocławek”
streszczenie (pdf) >>

27 lutego 2013 r. mgr Małgorzata Kępińska-Kasprzak
„Zmienność niżówek w Polsce i ich wpływ na gospodarowanie wodą”

16 listopada 2012 r. mgr Mikołaj Piniewski
„Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na kształtowanie się reżimu hydrologicznego rzek na przykładzie zlewni Narwi”„Impacts of natural and anthropogenic conditions on the hydrological regime of rivers: A Narew River Basin case study”
streszczenie (pdf) >>

16 kwietnia 2012 r. mgr Ewa Jakusik
„Wpływ zmian klimatu na charakterystyki falowania w południowej części Bałtyku i jego skutki dla polskiej strefy brzegowej”
streszczenie (pdf) >>

29 listopada 2011 r. mgr inż. Piotr Kowalski
„Hierarchia potrzeb obszarowych małej retencji na obszarze administrowanym przez RZGW Gdańsk”

30 listopada 2011 r. mgr Mieczysław Dąbrowski
„Uwarunkowania naturalne i antropogeniczne obiegu wody w Systemie Wielkich Jezior Mazurskich”