Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Majątek   >   Gospodarowanie majątkiem

Gospodarowanie majątkiem

Zaproszenie do składania ofert w konkursie ofert na najem lokalu biurowego nr 11 o powierzchni użytkowej 133,67 m2, w Katowicach przy ul. Jordana 10.

Termin składania ofert: Pisemne oferty należy składać do dnia 03.06.2024 r. do godziny 10.00 w Kancelarii Głównej IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61. Kancelaria Główna przyjmuje oferty w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:oo – 14:oo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.06.2024 r. o godzinie 11.00 w budynku IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61.

Regulamin konkursu (pdf)
Załącznik nr 1 (pdf)
Załącznik nr 2 i 3 (pdf)


Zaproszenie do składania ofert w konkursie ofert na najem budynku administracyjno-biurowego o powierzchni użytkowej 776 m2, w Mikołajkach przy ul. Kajki 128.

Termin składania ofert: Pisemne oferty należy składać do dnia 10.06.2024 r. do godziny 10.00 w Kancelarii Głównej IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61. Kancelaria Główna przyjmuje oferty w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:oo – 14:oo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.06.2024 r. o godzinie 11.00 w budynku IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61.

Regulamin konkursu (pdf)
Załącznik nr 1 (pdf)
Załącznik nr 2 i 3 (pdf)


Zaproszenie do składania ofert w konkursie ofert na najem budynku biurowego o powierzchni użytkowej 1 340 m2, w Słupsku przy ul. Drewnianej.

Termin składania ofert: Pisemne oferty należy składać do dnia 18.06.2024 r. do godziny 10.00 w Kancelarii Głównej IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61. Kancelaria Główna przyjmuje oferty w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:oo – 14:oo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2024 r. o godzinie 11.00 w budynku IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61.

Regulamin konkursu (pdf)
Załącznik nr 1 (pdf)
Załącznik nr 2 i 3 (pdf)


Zaproszenie do składania ofert w konkursie ofert na najem lokalu niemieszkalnego U1 o powierzchni 72,46 m2, we Wrocławiu przy ul. Olszewskiego 83.

Termin składania ofert: Pisemne oferty należy składać do dnia 25.06.2024 r. do godziny 10.00 w Kancelarii Głównej IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61. Kancelaria Główna przyjmuje oferty w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:oo – 14:oo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2024 r. o godzinie 11.00 w budynku IMGW-PIB w Warszawie
przy ul. Podleśnej 61.

Regulamin konkursu (pdf)
Załącznik nr 1 (pdf)
Załącznik nr 2 i 3 (pdf)
Unieważnienie konkursu (pdf)


Zaproszenie do składania ofert w konkursie ofert na najem budynku biurowo-mieszkalnego o powierzchni użytkowej 279,51 m2, w Kole przy ul. Cegielnianej 34.

Termin składania ofert: Pisemne oferty należy składać do dnia 25.06.2024 r. do godziny 12.00 w Kancelarii Głównej IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61. Kancelaria Główna przyjmuje oferty w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 9:oo – 14:oo.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2024 r. o godzinie 13.00 w budynku IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61.

Regulamin konkursu (pdf)
Załącznik nr 1 (pdf)
Załącznik nr 2 i 3 (pdf)