Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne – ARCHIWUM

Zamówienia publiczne – ARCHIWUM

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych są prowadzone na platformie zakupowej pod adresem strony internetowej: https://imgw.eb2b.com.pl Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań są dostępne pod adresem wskazanym powyżej w zakładce pn.: „Postępowania”.

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
28.11.2021 28.11.2021, 16:03 Zadanie 1: Robota budowlana polegająca na wymianie hydrantu wewnętrznego i zewnętrznego w obiekcie IMGW-PIB w Olsztynie Zadanie 2: Robota budowlana polegająca na wymianie dwóch hydrantów wewnętrznych w obiekcie IMGW-PIB w Mikołajkach”
28.11.2021 28.11.2021, 16:03 Usługa przeglądów i kontroli technicznych obiektów budowlanych
28.11.2021 28.11.2021, 16:03 Zakup zestawu do pomiarów batymetrycznych
17.12.2018 28.12.2018, 9:00 Usługa przeglądów okresowych, bieżących napraw samochodów, serwisu ogumienia, wyważania i ustawiania geometrii kół, wymiany opon oraz napraw przyczep należących do IMGW-PIB Oddziału Morskiego AZ-262-43/2018 usługi
07.12.2018 17.12.2018, 9:30
20.12.2018, 9:30
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby realizacji projektu Numerical weather prediction for sustainable Europe w Programie First Team z podziałem na 2 części AZ-262-45/2018 dostawy
04.12.2018 12.12.2018, 9:00
18.12.2018, 9:00
Dostawa energii elektrycznej do obiektów IMGW-PIB zlokalizowanych na terenie całego kraju AZ-262-39/2018 dostawy
03.12.2018 11.12.2018, 11:00
17.12.2018, 11:00
Świadczenie usług grupowego ubezpieczenia zdrowotnego na rzecz pracowników IMGW-PIB przez okres 12 miesięcy AZ-262-44/2018 usługi
22.11.2018 30.11.2018, 9:30 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu HISTKLIM z podziałem na 4 części AZ-262-41/2018 dostawy
06.11.2018 14.11.2018, 11:00
29.11.2018, 11:00
Ochrona obiektów IMGW-PIB w lokalizacjach we Wrocławiu, Gdyni, Słupsku, Koszalinie i Poznaniu AZ-262-38/2018 usługi
18.10.2018 26.10.2018, 9:30
30.10.2018, 9:30
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem z podziałem na 4 części AZ-262-37/2018 dostawy