Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne – ARCHIWUM

Zamówienia publiczne – ARCHIWUM

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych są prowadzone na platformie zakupowej pod adresem strony internetowej: https://imgw.eb2b.com.pl Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań są dostępne pod adresem wskazanym powyżej w zakładce pn.: „Postępowania”.

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
10.03.2023 25.04.2023, 11:00
09.05.2023, 11:00
Nowe stanowiska do sprawdzania / wzorcowania czujników i modernizacja dotychczasowego wyposażenia CLAP IMGW-PIB w ramach projektu POPDOW OVFMP 4A.1.10b dostawy
20.02.2023 12.04.2023, 11:00 Dostawa środków transportu wodnego do pomiarów rzecznych / Provision of water transport means for river measurements OVFMP 4A.1.5a dostawy
24.01.2023 08.03.2023, 11:00
15.03.2023, 11:00
Modernizacja i rozbudowa systemu pomiarowo-prognostycznego dla wzmocnienia hydrologiczno-meteorologicznej ochrony przeciwpowodziowej obszarów nadmorskich OVFMP 4A.2c dostawy
10.10.2022 30.11.2022, 11:00
21.04.2023, 11:00
Wysokowydajne komputery OVFMP 4A.4.1 dostawy
02.09.2022 18.10.2022, 11:00 Dostawa, montaż oraz uruchomienie agregatów prądotwórczych, zasilaczy awaryjnych oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu na stacjach hydrologiczno – meteorologicznych OVFMP 4A.1.8 dostawy
07.07.2022 17.08.2022, 11:00
29.08.2022, 11:00
Nowe stanowiska do sprawdzania / wzorcowania czujników i modernizacja dotychczasowego wyposażenia CLAP IMGW-PIB w ramach projektu POPDOW OVFMP 4A.1.10a dostawy
22.02.2022 08.04.2022, 11:00
21.04.2022, 11:00
Dostawa środków transportu wodnego do pomiarów rzecznych / Provision of water transport means for river measurements OVFMP 4A.1.5 dostawy
16.02.2022 04.04.2022, 11:00
25.04.2022, 11:00
Modernizacja i rozbudowa systemu telemetrii do modelowania i prognozowania hydrologicznego, w tym danych promieniowania słonecznego z zapewnieniem łączności / Modernization and extension of the Telemetry System for hydrological modeling and forecasting, including solar radiation data and connection provision OVFMP 4A.1.1a dostawy
14.01.2022 24.02.2022, 11:00 Dostawa sprzętu do pomiarów hydrologicznych i hydrometrycznych / Provision of hydrometric measurements equipment OVFMP 4A.1.4 dostawy
10.01.2022 16.02.2022, 11:00
13.04.2022, 11:00
Modernizacja i rozbudowa systemu pomiarowo-prognostycznego dla wzmocnienia hydrologiczno-meteorologicznej ochrony przeciwpowodziowej obszarów nadmorskich; Modernization and extension of the measuring and forecasting system for strengthening hydrological and meteorological flood protection in coastal areas OVFMP 4A.2 dostawy