Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Majątek   >   Sprzedaż majątku nieruchomego

Sprzedaż majątku nieruchomego

Sprzedaż zbędnych składników majątku nieruchomego:

Przetarg pisemny na sprzedaż zbędnego środka trwałego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego:

Sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Świeradowie Zdroju przy ul. Górskiej, nr dz. 18.

Termin składania ofert –  do dnia 06.04.2022 r. do godziny 13.00 w Kancelarii Głównej IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61.

Ogłoszenie (pdf) >>

Regulamin przetargu (pdf) >>
Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży (pdf) >>
Oferta nabycia (doc) >>
Oświadczenie referenta (doc) >>