Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Hydrologia, prognozy i inne:
+48 573 006 738

Ekspertyzy i dane archiwalne:
+48 573 801 718

 

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Majątek   >   Sprzedaż majątku nieruchomego

Sprzedaż majątku nieruchomego

Ogłoszenia archiwalne:

Sprzedaż zbędnych składników majątku nieruchomego:

Przetarg pisemny na sprzedaż zbędnego środka trwałego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego:

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu, województwie podkarpackim, składającej się z dwóch działek: dz. nr ew. 628 o powierzchni 874 m2 oraz dz. nr. ew. 635 o powierzchni 4148 m2, dla których Sąd Rejonowy w Przemyślu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr KW PR1P/00018031/5, nr KW PR1P/00097590/8

Ogłoszenie (pdf) >>
Regulamin przetargu (pdf) >>
Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży (pdf) >>
Oferta nabycia (doc) >>
Oświadczenie oferenta (doc) >>

Oferty należy składać w zamkniętej opisanej kopercie w Kancelarii Głównej IMGW-PIB w Warszawie, ul. Podleśna 61, w godz. 9.00 – 14.00.

Ostateczny termin składania ofert – 18.11.2022do godz. 10.00.

 

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej położonej w Przemyślu, województwie podkarpackim przy ul. B. Chrobrego 64

Ostateczny termin składania ofert – 21.10.2022 do godz. 10.00.

Ogłoszenie (pdf) >>  

Szczegółowy opis przedmiotu sprzedazy (pdf) >> 

Regulamin przetargu (pdf) >>

Oferta nabycia (doc) >>

Oświadczenie oferenta (doc) >>

 

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w Szczecinku, ul. Zielona 41, oznaczona w obrębie ewidencyjnym 08, numer ewidencyjny 255/1 o powierzchni 6950 m2, dla której Sąd Rejonowy w Szczecinku V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KO1I/00011935/5

Ostateczny termin składania ofert – 20.09.2022 do godz. 13.00.

Ogłoszenie (pdf) >>
Szczegółowy opis przedmiotu (pdf) >>
Regulamin (pdf) >>
Oferta nabycia >>
Oświadczenie oferenta >>

 

Sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej położonej w Świeradowie Zdroju przy ul. Górskiej, nr dz. 18.

Termin składania ofert –  do dnia 06.04.2022 r. do godziny 13.00 w Kancelarii Głównej IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61.

Ogłoszenie (pdf) >>

Regulamin przetargu (pdf) >>
Szczegółowy opis przedmiotu sprzedaży (pdf) >>
Oferta nabycia (doc) >>
Oświadczenie referenta (doc) >>