Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Majątek   >   Sprzedaż majątku nieruchomego

Sprzedaż majątku nieruchomego

Sprzedaż zbędnych składników majątku nieruchomego:

IMGW-PIB w Warszawie ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż zbędnego środka trwałego IMGW-PIB

1. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości zabudowanej składającej się z dz. ew. nr 94/39, 94/40, 94/41 oraz dz. ew. 94/5 stanowiącej drogę wewnętrzną, o łącznej powierzchni całej nieruchomości 11 069 m2, położonej w Borowej Górze przy ul. Lipowej 1, gmina Serock, cena wyw. 1037896,00 zł – sprzedaż zwolniona z podatku VAT,

2. prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej położonej w Szczecinku przy ul. Zielonej 41, nr ew. 255/1, o powierzchni 6950 m2, cena wyw. 609000,00 zł + podatek VAT;

3. lokalu mieszkalnego nr 7, położonego we Wrocławiu przy ul. Olszewskiego 83, obręb ew. 0003 Biskupin, o powierzchni użytkowej 29,03 m2, cena wyw. 248000,00 zł – sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Ogłoszenie (pdf) >>
Regulamin przetargu (pdf) >>
Oświadczenie oferenta (doc) >>
Oferta nabycia (doc) >>
Szczegółowy opis przedmiotu Wrocław (pdf) >>
Szczegółowy opis przedmiotu Szczecinek (pdf) >>
Szczegółowy opis przedmiotu dz. ew. nr 94/39, 94/40, 94/41 oraz dz. ew. 94/5 Borowa Góra (pdf) >>