Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Hydrologia, prognozy i inne:
+48 573 006 738

Ekspertyzy i dane archiwalne:
+48 573 801 718

 

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Majątek   >   Sprzedaż majątku ruchomego

Sprzedaż majątku ruchomego

Ogłoszenia archiwalne:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie przy ul. Podleśnej 61 informuje o sprzedaży środka trwałego:

samochodu osobowego Toyota Avensis, 2009 r., nr rej. WD95068, cena wywoławcza: 11 800 zł (wymagane wadium w wysokości 1 180,00 zł).

Ogłoszenie (pdf)
zał. 1 – Formularz ofertowy (doc)
zał. 2 – Oświadczenie oferenta (doc)
zał. 3 – Wykaz środków trwałych (xlsx)

Oferty należy składać (osobiście lub formie przesyłki pocztowej) w zamkniętej/zabezpieczonej i popisanej kopercie z dopiskiem „Oferta – sprzedaż środków trwałych IMGW-PIB”, w Kancelarii Głównej IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61, w terminie do dnia 13 lutego 2023 r.