Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Majątek   >   Informacje ogólne

Informacje ogólne

Majątek Instytutu stanowią:

  1. budynki i grunty przekazane przez Skarb Państwa, na podstawie Ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. o jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz.U. 1985 nr 36 poz. 170) oraz uzyskane inną drogą,
  2. infrastruktura techniczna budynków, obiektów i urządzeń wraz z wyposażeniem niezbędnym do ich prawidłowej eksploatacji,
  3. aparatura, sprzęt, wyposażenie i materiały w komórkach organizacyjnych,
  4. środki transportu lądowego i wodnego.