Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Hydrologia, prognozy i inne:
+48 573 006 738

Ekspertyzy i dane archiwalne:
+48 573 801 718

 

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Organy i osoby   >   Rada Naukowa

Rada Naukowa

  1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
  2. Zasady i tryb działania Rady Naukowej określa ustawa i regulamin uchwalony przez tę Radę.

LISTA CZŁONKÓW

 RADY NAUKOWEJ IMGW-PIB X kadencji

(2019 -2023)

Przewodniczący:
dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW

Wiceprzewodniczący:
prof. dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz

Przewodniczy Komisji ds. Planu i Finansów:
dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas

Przewodniczący Komisji Inżynierii, Gospodarki Wodnej i Jakości Wód:
dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński, prof. IMGW-PIB

Przewodniczący Komisji Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery:
dr hab. Jan Szturc, prof. IMGW-PIB

Przewodnicząca Komisji ds. Hydrologii i Oceanologii:
dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW-PIB

Przewodniczący Komisji ds. Państwowej Służby H-M:
dr hab. Andrzej Wyszogrodzki, prof. IMGW-PIB

Członkowie:
prof. dr hab. Kazimierz Banasik
dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska
dr Marek Chabior
mgr  Marek Chibowski
mgr inż. Przemysław Daca
dr inż. Piotr Durajczyk
dr Małgorzata Kępińska-Kasprzak
dr inż. Aleksander Lisowiec – przedstawiciel MNiSW
prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski
prof. dr hab.  Szymon Piotr Malinowski
dr hab. inż. Zbigniew Matuszak
prof. dr hab. Marian Mokwa
prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko
dr hab. inż. Paulina Orlińska-Woźniak
prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz
dr Grzegorz Urban
dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
dr hab. inż. Paweł Wilk
dr Krzysztof Woś

SKŁAD OSOBOWY

PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ

INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

X KADENCJI

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1. dr hab. Artur Magnuszewski, prof UW Przewodniczący Rady Naukowej
2. prof. dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz
Wiceprzewodniczący Rady Naukowej
3. dr hab. Jan Szturc Przewodniczący Komisji Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery
4. dr hab. inż. Tamara Tokarczyk Przewodnicząca Komisji Hydrologii i Oceanologii
5. dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński Przewodniczący Komisji Inżynierii, Gospodarki Wodnej i Jakości Wód
6. dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas Przewodniczący Komisji Planu i Finansów
 7.  dr hab. Andrzej Wyszogrodzki, prof. IMGW-PIB Przewodniczący Komisji ds. Państwowej Służby H-M

Przewodniczących (stałych) Komisji Rady Naukowej:

  1. Komisja Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery – dr hab. Jan Szturc, prof. IMGW-PIB
  2. Komisja Hydrologii i Oceanologii     – dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW-PIB
  3. Komisja Inżynierii, Gospodarki Wodnej i Jakości Wód – dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński, prof. IMGW-PIB
  4. Komisja Planu i Finansów – dr inż.  Mariusz Adynkiewicz-Piragas
  5. Komisja ds. Państwowej Służby H-M – dr hab. Andrzej Wyszogrodzki, prof. IMGW-PIB