Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Organy i osoby   >   Rada Naukowa

Rada Naukowa

  1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
  2. Zasady i tryb działania Rady Naukowej określa ustawa i regulamin uchwalony przez tę Radę.

Rada Naukowa IMGW-PIB XI kadencji – członkowie i ich funkcje (2023-2027)

Przewodniczący
dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW

Wiceprzewodniczący
prof. dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz

Wiceprzewodniczący
dr hab. Jan Szturc, prof. IMGW-PIB 

Przewodnicząca Komisji ds. Przewodów Doktorskich
dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW-PIB

Wiceprzewodnicząca Komisji ds. Przewodów Doktorskich
dr hab. inż. Tamara Zalewska, prof. IMGW-PIB

Przewodniczący Komisji ds. Planu i Finansów
dr Leszek Ośródka

Przewodniczący Komisji ds. Badań i Rozwoju
prof. dr hab. Mariusz Figurski

Członkowie
prof. dr hab. Kazimierz Banasik
dr Bogdan Bochenek
mgr Monika Bryła
dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska
dr Marek Chabior
mgr inż. Przemysław Daca
mgr inż. Grzegorz Dumieński
dr inż. Piotr Durajczyk
dr inż. Marta Gruszczyńska
dr hab. inż. Magdalena Kaup, prof. PM
dr hab. inż. Wojciech Konicki, prof. PM
prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski
prof. dr hab.  Szymon Piotr Malinowski
dr Michał Marosz
prof. dr hab. Marian Mokwa
prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko
dr hab. inż. Paulina Orlińska-Woźniak, prof. IMGW-PIB
prof. dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński
dr kpt. Ż. Ś. Jan Pyś
dr inż. Wiwiana Szalińska
prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski
dr Krzysztof Woś
dr hab. Andrzej Wyszogrodzki, prof. IMGW-PIB

Skład Komisji ds. Planu i Finansów RN IMGW-PIB XI kadencji (2023-2027)
dr Leszek Ośrodka – Przewodniczący Komisji
dr Michał Marosz
prof. dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz
mgr Jolanta Waszkiewicz