Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Organy i osoby   >   Rada Naukowa

Rada Naukowa

  1. Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
  2. Zasady i tryb działania Rady Naukowej określa ustawa i regulamin uchwalony przez tę Radę.

LISTA CZŁONKÓW

 RADY NAUKOWEJ IMGW-PIB X kadencji

(2019 -2022)

(stan na 25 stycznia 2021)

1. dr hab. Artur Magnuszewski, prof. UW Przewodniczący
Rady Naukowej IMGW-PIB
2.          dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, prof. IMGW-PIB Wiceprzewodniczący RN IMGW-PIB
3. dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas Przewodniczy
Komisji ds. Planu i Finansów RN IMGW-PIB
4. prof. dr hab. Kazimierz Banasik
5. prof. dr hab. Jerzy Bartnicki
6. dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska  
7. mgr Marek Chibowski  
8. dr Marek Chabior  
9. mgr inż. Przemysław Daca
10. dr inż. Piotr Durajczyk  
11. dr  Krzysztof Jurczak Przewodniczący

Komisji ds. Państwowej Służby Hydrologiczno – Meteorologicznej RN IMGW-PIB

12. dr inż. Agnieszka Kolanek  
13. dr inż. Aleksander Lisowiec powołany w skład Rady Naukowej IMGW-PIB jako reprezentant ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki
14. prof. dr hab. inż. Wojciech Majewski  
15. prof. dr hab.  Szymon Piotr Malinowski  
16. dr hab. inż. Zbigniew Matuszak  
17. prof. dr hab. Marian Mokwa  
18. prof. dr hab. inż. Tomasz Okruszko  
19. dr inż. Paulina Orlińska-Woźniak  
20. dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński, prof. IMGW-PIB Przewodniczący

Komisji Inżynierii, Gospodarki Wodnej i Jakości Wód RN IMGW-PIB

21. dr hab.  Bogdan Rosa, prof. IMGW-PIB  
22. dr inż. Piotr Struzik  
23. prof. dr hab. inż. Tadeusz Szelangiewicz  
24. dr hab. Jan Szturc, prof. IMGW-PIB Przewodniczący

Komisji Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery RN IMGW-PIB

25. dr hab. inż. Andrzej Tiukało, prof. IMGW-PIB  
26. dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW-PIB Przewodnicząca

Komisji ds. Hydrologii i Oceanologii RN IMGW-PIB

Komisji ds. Przewodów Doktorskich RN IMGW-PIB

27. mgr inż. Marcin Wdowikowski  
28. prof. dr hab. inż. Mirosław Wiatkowski  
29. dr inż. Paweł Wilk  
30. dr Krzysztof Woś  
31. dr hab. Andrzej Wyszogrodzki, prof. IMGW-PIB  

 

 

SKŁAD OSOBOWY

PREZYDIUM RADY NAUKOWEJ

INSTYTUTU METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ

PAŃSTWOWEGO INSTYTUTU BADAWCZEGO

X KADENCJI

 

L.p. Imię i nazwisko Funkcja
1. dr hab. Artur Magnuszewski, prof UW Przewodniczący Rady Naukowej
2. dr hab. inż. Tomasz Walczykiewicz, prof. IMGW-PIB Wiceprzewodniczący Rady Naukowej
3. dr hab. Jan Szturc Przewodniczący Komisji Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery
4. dr hab. inż. Tamara Tokarczyk Przewodnicząca Komisji Hydrologii i Oceanologii

Przewodnicząca Komisji ds. Przewodów Doktorskich

5. dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński Przewodniczący Komisji Inżynierii, Gospodarki Wodnej i Jakości Wód
6. dr Krzysztof Jurczak Przewodniczący Komisji ds. Państwowej Służby Meteorologiczno-Hydrologicznej
7. dr inż. Mariusz Adynkiewicz-Piragas Przewodniczący Komisji Planu i Finansów
8. mgr inż. Marcin Wdowikowski Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej
9. dr Przemysław Ligenza Dyrektor IMGW-PIB

 

 

Przewodniczących (stałych) Komisji Rady Naukowej:

  1. Komisja Meteorologii, Klimatologii i Ochrony Atmosfery – dr hab. Jan Szturc, prof. IMGW-PIB
  2. Komisja Hydrologii i Oceanologii     – dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW-PIB
  3. Komisja Inżynierii, Gospodarki Wodnej i Jakości Wód – dr hab. inż. Bogdan Ozga-Zieliński, prof. IMGW-PIB
  4. Komisja ds. Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej – dr Krzysztof Jurczak
  5. Komisja Planu i Finansów – dr inż.  Mariusz Adynkiewicz-Piragas
  6. Komisja ds. Przewodów Doktorskich – dr hab. inż. Tamara Tokarczyk, prof. IMGW-PIB
  7. Komisja Skrutacyjna – mgr inż. Marcin Wdowikowski