Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Organizacja   >   Status prawny

Status prawny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, utworzony uchwałą nr 338/72 Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1972 r. w sprawie połączenia Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego z Instytutem Gospodarki Wodnej.

Statut IMGW-PIB z dnia 11 października 2019 r.

Ustawa o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 498, z późn. zm.)

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478, z późn. zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego (Dziennik Ustaw nr 172 poz. 1164)

Nadzór nad Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej od dnia 10 listopada 2020 r. sprawuje Minister Infrastruktury.

Siedzibą Instytutu jest m. st. Warszawa.