Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Organizacja   >   Status prawny

Status prawny

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, utworzony uchwałą nr 338/72
Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1972 r. w sprawie połączenia Państwowego Instytutu Hydrologiczno-Meteorologicznego z Instytutem Gospodarki Wodnej,

Statut IMGW-PIB z dnia 12 lipca 2018r.

Ustawa o instytutach badawczych z dnia 30 kwietnia 2010r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.)

Ustawa Prawo wodne (z późniejszymi zmianami)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2010 r. w sprawie nadania Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie statusu państwowego instytutu badawczego (Dziennik Ustaw nr 172 poz. 1164)

Nadzór nad Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej od dnia 9 stycznia 2018 r. sprawuje Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Siedzibą Instytutu jest m. st. Warszawa.