Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Organizacja   >   Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują:

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902);

Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r. poz. 1094 z późn. zm);

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2023 r. poz. 1524);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.);

Sprawy załatwiane są w kolejności wpływu.

Dane hydrologiczne i meteorologiczne udostępniane są za pośrednictwem portalu:
https://danepubliczne.imgw.pl 
i w zgodzie z regulaminem tam zamieszczonym.
Dane, które nie zostały udostępnione za pośrednictwem ww. portalu udostępniane są na wniosek, zgodnie z ustawą o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego..