Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Hydrologia, prognozy i inne:
+48 573 006 738

Ekspertyzy i dane archiwalne:
+48 573 801 718

 

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Organizacja   >   Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw regulują:

Ustawa o dostępie do informacji publicznej;

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska;

Ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego;

Ustawa Prawo wodne;

Sprawy załatwiane są w kolejności wpływu.

Dane hydrologiczne i meteorologiczne udostępniane są za pośrednictwem portalu:
https://danepubliczne.imgw.pl 
i w zgodzie z regulaminem tam zamieszczonym.
Dane, które nie zostały udostępnione za pośrednictwem ww. portalu udostępniane są na wniosek, zgodnie z ustawą o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego.