Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Ponowne wykorzystanie danych

Ponowne wykorzystanie danych

Szanowni Państwo,

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w celu spełnienia wymogów ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1524) oraz rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/138 z dnia 21 grudnia 2022 r. ustanawiającego wykaz szczególnych zbiorów danych o wysokiej wartości oraz warunki ich publikacji i ponownego wykorzystywania obecnie testuje i wdraża rozwiązania informatyczne, które w najlepszy i najszybszy sposób zapewnią obywatelom dostęp do danych o wysokiej wartości.
Podczas tego procesu mogą nastąpić utrudnienia w dostępie do danych.

Dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego dostępne są za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pod adresem: https://danepubliczne.imgw.pl/

Dane, które nie zostały udostępnione powyższymi sposobami, mogą być przekazane na wniosek.

W celu ułatwienia dostępu do danych oraz uproszczenia obsługi systemu teleinformatycznego służącego ich udostępnianiu IMGW-PIB udostępnia następujące dokumenty:

  1. Regulamin udostępniania danych (docx)
  2. Wniosek o ponowne wykorzystanie danych (docx)
  3. Mapę meteorologicznych stacji pomiarowych (pdf)
  4. Mapę hydrologicznych stacji pomiarowych (pdf)

Reklamacje i problemy techniczne można składać pod adresem e-mail: reklamacje@imgw.pl