Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
14.01.2022

Dostawa sprzętu do pomiarów hydrologicznych i hydrometrycznych / Provision of hydrometric measurements equipment

Dostawa sprzętu do pomiarów hydrologicznych i hydrometrycznych / Provision of hydrometric measurements equipment

 Z podziałem na 4 (cztery) części:

  • Część nr 1 elektromagnetyczne mierniki prędkości przepływu wody z rejestratorem danych i akcesoriami
  • Cześć nr 2 przepływomierze profilujące typu ADCP z precyzyjnym odbiornikiem GNSS i rejestratorem danych do pomiaru przepływów głębokich wód
  • Cześć nr 3 przepływomierze profilujące typu ADCP z precyzyjnym odbiornikiem GNSS i rejestratorem danych do pomiaru przepływów głębokich wód w warunkach powodziowych
  • Część nr 4 przepływomierze profilujące typu ADCP z precyzyjnym odbiornikiem GNSS i rejestratorem danych do pomiaru przepływów płytkich wód

 

Termin składania ofert: do dnia 24.02.2022 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 24.02.2022 r. o godz. 11:30

 

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone według procedur międzynarodowego przetargu konkurencyjnego (ICB) określonych w „Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia towarów w ramach pożyczek IBRD oraz kredytów i dotacji IDA realizowane przez Pożyczkobiorców Banku Światowego ze stycznia 2011 r., zmienione w lipcu 2014 r, („Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień”) i jest ono otwarte dla wszystkich kwalifikujących się oferentów, zgodnie z ich definicją w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień. Ponadto prosimy zapoznać się z punktami 1.6 i 1.7, które przedstawiają politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów.

———————————————————————————————————

Bidding procedure will be conducted according to the procedures of the international competitive bidding (ICB) specified in the „World Bank Instruction: Orders for goods, works and non-consulting services under IBRD loans and IDA loans and grants implemented by World Bank Borrowers in January 2011, as amended in July 2014 („World Bank Instruction on Procurement”) and is open to all eligible bidders as defined in the World Bank Instruction on Procurement. In addition, please refer to sections 1.6 and 1.7, which present the World Bank’s policy on conflicts of interest.

Załączniki:

Informację wytworzył: Grażyna Głowacka-Chłopaś

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1104

Data wytworzenia: 14 stycznia 2022, 14:47

Data publikacji: 14 stycznia 2022, 14:49

Data ostatniej modyfikacji: 6 lutego 2024, 8:41

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
6 lutego 2024 o 08:41:49 [Current Revision] Agnieszka Madejak
14 stycznia 2022 o 14:49:42 Agnieszka Madejak