Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Hydrologia, prognozy i inne:
+48 573 006 738

Ekspertyzy i dane archiwalne:
+48 573 801 718

 

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne – ARCHIWUM

Zamówienia publiczne – ARCHIWUM

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych są prowadzone na platformie zakupowej pod adresem strony internetowej: https://imgw.eb2b.com.pl Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań są dostępne pod adresem wskazanym powyżej w zakładce pn.: „Postępowania”.

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
28.05.2020 15.06.2020, 11:00 Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla istniejących budynków biurowo-administracyjnych na działce nr 43/5 obr. 11, jedn. ewid. Krowodrza, przy ul. Piotra Borowego 14 w Krakowie WZP-262-16/2020 roboty budowlane
25.05.2020 04.06.2020, 11:00 Monitoring sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji w celu zapewnienia ochrony osób i mienia obiektów IMGW-PIB z podziałem na 7 części WZP-262-14/2020 usługi
13.05.2020 05.06.2020, 10:00 Remont budynku Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu w zakresie wymiany spoinowania elewacji, wymiany pokrycia stropodachów, wymiany konstrukcji stalowych na dachach, remontu pomieszczeń wewnątrz budynku oraz remontu instalacji elektrycznej WZP-262-11/2020 roboty budowlane
08.05.2020 01.06.2020, 10:00 Wykonanie robót budowlanych w obiektach IMGW-PIB w Gdyni, z podziałem na 4 części WZP-262-13/2020 roboty budowlane
29.04.2020 20.05.2020, 10:00
26.05.2020, 10:00
Remont meteorologicznej boi pomiarowej wraz z dostawą elementów systemu kotwicznego oraz dostawą części do meteorologicznej boi pomiarowej z podziałem na 2 części WZP-262-12/2020 usługi
23.04.2020 04.05.2020, 11:00
06.05.2020, 11:00
Dostawa i instalacja przełączników sieciowych w celu utrzymania infrastruktury teleinformatycznej z podziałem na 2 części WZP-262-8/2020 dostawy
20.04.2020 22.05.2020, 10:00
26.05.2020, 11:00
Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz ambulatoryjnej opieki medycznej dla pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin WZP-262-6/2020 usługi
01.04.2020 08.06.2020, 11:00
19.06.2020, 11:00
Dostawa sprzętu biurowego do indywidualnego miejsca przeznaczenia w ramach projektu POPDOW (komputery) z podziałem na 3 części./„Personal Productivity and Office Equipment – Part 1 (computers)” divided into three (3) lots OVFMP 4A.4.3a dostawy
13.03.2020 14.04.2020, 9:00
11.05.2020, 10:00
Wielkoformatowy system ekranowy z serwerem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji oraz dostawa laptopów i serwera z terminalami z podziałem na trzy części WZP-262-9/2020 dostawy
09.03.2020 09.04.2020, 11:00
19.05.2020, 11:00
Najem długoterminowy samochodów na potrzeby Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w okresie 48 miesięcy z podziałem na 2 części WZP-262-2/2020 dostawy