Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Hydrologia, prognozy i inne:
+48 573 006 738

Ekspertyzy i dane archiwalne:
+48 573 801 718

 

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne – ARCHIWUM

Zamówienia publiczne – ARCHIWUM

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych są prowadzone na platformie zakupowej pod adresem strony internetowej: https://imgw.eb2b.com.pl Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań są dostępne pod adresem wskazanym powyżej w zakładce pn.: „Postępowania”.

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
17.04.2018 23.05.2018, 9:30
07.06.2018, 9:30
Dostawa, instalacja oraz wdrożenie do pracy operacyjnej, systemu odbioru i przetwarzania danych satelitarnych Sentinel oraz danych z innych satelitów meteorologicznych i środowiskowych AZ/3/PN/D/OKk/Sat4Envi/18 dostawy
12.04.2018 20.04.2018, 10:00 Dostawa akcesoriów komputerowych AZ/10/PN/D/AI/um.7582, um.211/18 dostawy
10.04.2018 17.05.2018, 9:00
25.05.2018, 9:00
Świadczenie usługi masowego wysyłania SMS dla IMGW-PIB AZ/8/PN/U/AI/um/18 usługi
09.04.2018 16.05.2018, 11:00
13.06.2018, 11:00
Świadczenie usług telefonii IP dla IMGW-PIB AZ/7/PN/U/AI/ko/18 usługi
06.04.2018 16.05.2018, 10:00
30.05.2018, 10:00
Dostawa, wdrożenie, migracja z obecnych rozwiązań oraz świadczenie usługi utrzymania w pracy operacyjnej łączy internetowych, routerów brzegowych, systemu zabezpieczeń sieci (Firewall) oraz systemu ochrony przed atakami DDos dla IMGW-PIB AZ/5/PN/U/AI/um.172,um.173,um.174/18 usługi
04.04.2018 10.05.2018, 11:00
29.05.2018, 11:00
Dostawa, wdrożenie, migracja z obecnie wykorzystywanej sieci oraz utrzymanie w pracy operacyjnej sieci WAN dla IMGW-PIB AZ/6/PN/U/AI/ko/18 usługi
04.04.2018 10.05.2018, 9:30
15.05.2018, 9:30
Świadczenie usług bezprzewodowej transmisji danych (GPRS) dla IMGW-PIB AZ/9/PN/U/AI/um/18 usługi
28.03.2018 12.04.2018, 9:00 Remont, polegający na wymianie istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z remontem instalacji wewnętrznych c. o., c. u. w., elektrycznej i gazowej w budynkach Oddziału IMGW-PIB w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14, oraz przebudowa przyłącza gazowego i wykonanie pomiędzy budynkami sieci zewnętrznych: gazowej, c. o. i kanalizacji sanitarnej (w zakresie zgodnym z projektem budowlanym) AZ/4/PN/RB/AA/inw/18 roboty budowlane
26.03.2018 25.04.2018, 10:20 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Słupsku, ul. Drewniana
14.03.2018 18.04.2018, 12:00 Ogłoszenie o licytacji w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z prawem własności znajdującego się na nieruchomości budynku, położonej w miejscowości Zamość przy ul. Obronnej 1