Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
13.03.2020

Wielkoformatowy system ekranowy z serwerem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji oraz dostawa laptopów i serwera z terminalami z podziałem na trzy części

Oznaczenie sprawy: WZP-262-9/2020

Termin składania ofert: 14 kwietnia 2020 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 14 kwietnia 2020 r. o godz. 10:00

Termin składania ofert: 28 kwietnia 2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 28 kwietnia 2020 r. o godz. 12:00

Termin składania ofert: 4 maja 2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 4 maja 2020 r. o godz. 11:00

Termin składania ofert: 11 maja 2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 11 maja 2020 r. o godz. 11:00

Identyfikator postępowania: 73e6120b-0f14-404b-a5eb-09f356621dc1

Link do transmisji on-line z sesji otwarcia ofert:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDNiMjhjMjAtYjAwNi00Zjk5LWFlZTctY2E2YzhkYzNjNTAx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db1f29b-a80d-4de3-abfe-9742e6af1177%22%2c%22Oid%22%3a%225898e89d-7755-409e-9c17-9d72e7f352e2%22%7d

Załączniki:

Informację wytworzył: Magdalena Sypytkowska

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 2774

Data wytworzenia: 13 marca 2020, 16:22

Data publikacji: 13 marca 2020, 16:22

Data ostatniej modyfikacji: 6 lutego 2024, 8:26

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
6 lutego 2024 o 08:26:06 [Current Revision] Agnieszka Madejak
5 maja 2020 o 08:14:14 Agnieszka Madejak
30 kwietnia 2020 o 14:55:03 Agnieszka Madejak
23 kwietnia 2020 o 14:47:44 Agnieszka Madejak
2 kwietnia 2020 o 15:57:16 Agnieszka Madejak
13 marca 2020 o 16:22:55 Agnieszka Madejak