Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
29.04.2020

Remont meteorologicznej boi pomiarowej wraz z dostawą elementów systemu kotwicznego oraz dostawą części do meteorologicznej boi pomiarowej z podziałem na 2 części

Oznaczenie sprawy: WZP-262-12/2020

Termin składnia ofert: do 20 maja 2020 do godz.10:00
Termin otwarcia ofert: 20 maja 2020 godz.11:00

Termin składania ofert: 26 maja 2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 26 maja 2020 r. godz. 11:00

Link do transmisji on-line z sesji otwarcia ofert:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDI0Yjc4ZTYtZTJhYS00OTQwLWJmYmYtOWYxZjYxOWEyZmQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db1f29b-a80d-4de3-abfe-9742e6af1177%22%2c%22Oid%22%3a%225898e89d-7755-409e-9c17-9d72e7f352e2%22%7d

Załączniki:

Informację wytworzył: Małgorzata Kajak

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1558

Data wytworzenia: 29 kwietnia 2020, 14:26

Data publikacji: 29 kwietnia 2020, 14:25

Data ostatniej modyfikacji: 6 lutego 2024, 8:22

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
6 lutego 2024 o 08:22:30 [Current Revision] Agnieszka Madejak
25 maja 2020 o 10:32:10 Agnieszka Madejak
15 maja 2020 o 16:19:33 Agnieszka Madejak
29 kwietnia 2020 o 14:25:09 Agnieszka Madejak