Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
23.04.2020

Dostawa i instalacja przełączników sieciowych w celu utrzymania infrastruktury teleinformatycznej z podziałem na 2 części

Oznaczenie sprawy: WZP-262-8/2020

Termin składania ofert: do dnia 4 maja 2020r. do godz.: 11:00
Termin otwarcia ofert: 4 maja 2020 r., godz.: 12:00

Zmiana terminu składania ofert: 06 maja 2020 r. godz.11:00

Link do transmisji on-line z sesji otwarcia ofert:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2U4Y2I5ZTEtYTRhYy00YmZhLWE4NjEtYjE1ZjQ0ZjdmNDY3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db1f29b-a80d-4de3-abfe-9742e6af1177%22%2c%22Oid%22%3a%225898e89d-7755-409e-9c17-9d72e7f352e2%22%7d

Załączniki:

Informację wytworzył: Małgorzata Kajak

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1629

Data wytworzenia: 23 kwietnia 2020, 12:39

Data publikacji: 23 kwietnia 2020, 12:43

Data ostatniej modyfikacji: 6 lutego 2024, 8:22

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
6 lutego 2024 o 08:22:36 [Current Revision] Agnieszka Madejak
5 maja 2020 o 11:29:11 Agnieszka Madejak
30 kwietnia 2020 o 14:42:57 Agnieszka Madejak
23 kwietnia 2020 o 12:43:26 Agnieszka Madejak