Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
25.05.2020

Monitoring sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji w celu zapewnienia ochrony osób i mienia obiektów IMGW-PIB z podziałem na 7 części

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA: 77efb409-3b3e-4d1c-a7e3-56f9cca529b3

Oznaczenie sprawy:  WZP-262-14/2020

Data wszczęcia postępowania: 25.05.2020

Termin składania ofert: do dnia 4 czerwca 2020 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert w dniu 4 czerwca 2020 r. o godzinie 12:00

Rodzaj zamówienia: usługi

Link do transmisji on-line z sesji otwarcia ofert:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzA5ZmEwMmMtZGY4ZS00NGE5LWI4N2QtMzhjMDA5Y2ZlODNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db1f29b-a80d-4de3-abfe-9742e6af1177%22%2c%22Oid%22%3a%225898e89d-7755-409e-9c17-9d72e7f352e2%22%7d

Załączniki:

Informację wytworzył: Grażyna Głowacka-Chłopaś

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1466

Data wytworzenia: 25 maja 2020, 12:40

Data publikacji: 25 maja 2020, 12:39

Data ostatniej modyfikacji: 6 lutego 2024, 8:22

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
6 lutego 2024 o 08:22:08 [Current Revision] Agnieszka Madejak
3 czerwca 2020 o 12:20:19 Agnieszka Madejak
25 maja 2020 o 12:39:51 Agnieszka Madejak