Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Hydrologia, prognozy i inne:
+48 573 006 738

Ekspertyzy i dane archiwalne:
+48 573 801 718

 

Rozwiń menu
28.05.2020

Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla istniejących budynków biurowo-administracyjnych na działce nr 43/5 obr. 11, jedn. ewid. Krowodrza, przy ul. Piotra Borowego 14 w Krakowie

Numer postępowania: WZP-262-16/2020

Data wszczęcia postępowania: 28.05.2020 r.

Tryb: przetarg nieograniczony

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

Termin składania ofert: do 15 czerwca 2020 r. do godz. 11:00.
Otwarcie ofert w dniu 15 czerwca 2020 r. o godz. 12:00

Link do transmisji on-line z sesji otwarcia ofert:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTY1YjMxZTAtYzgyZi00MDYyLWJkNjEtZjA0NDQ4NjUxNzc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db1f29b-a80d-4de3-abfe-9742e6af1177%22%2c%22Oid%22%3a%225898e89d-7755-409e-9c17-9d72e7f352e2%22%7d

Załączniki:

Informację wytworzył: Grażyna Głowacka-Chłopaś

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 948

Data wytworzenia: 28 maja 2020, 15:54

Data publikacji: 28 maja 2020, 15:55

Data ostatniej modyfikacji: 7 lipca 2020, 14:22

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
7 lipca 2020 o 14:22:06 [Current Revision] Agnieszka Madejak
10 czerwca 2020 o 15:01:05 Agnieszka Madejak
28 maja 2020 o 15:55:50 Agnieszka Madejak