Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
09.03.2020

Najem długoterminowy samochodów na potrzeby Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w okresie 48 miesięcy z podziałem na 2 części

IDENTYFIKTOR POSTĘPOWANIA: bbb9dab2-3887-4f01-908c-8bebb9a17a7f

Numer postępowania: WZP-262-2/2020

Data wszczęcia postępowania: 9 marca 2020 r.

Termin składania ofert: do 9 kwietnia 2020 r. do godziny 11:00
Otwarcie ofert: w dniu 9 kwietnia 2020 r. o godzinie 12:00

Termin składania ofert – do dnia 7 maja 2020 r. do godziny 11:00.
Otwarcie ofert w dniu 7 maja 2020 r. o godzinie 13:00

Termin składania ofert – do dnia 19 maja 2020 r. do godziny 11:00.
Otwarcie ofert w dniu 19 maja 2020 r. o godzinie 12:00

Rodzaj zamówienia: dostawy

link do transmisji on-line z sesji otwarcia ofert:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ODZlZmU0YzYtNTY2Yy00MGI1LWJhZGEtOTFlOTcyZjQ5YzFk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db1f29b-a80d-4de3-abfe-9742e6af1177%22%2c%22Oid%22%3a%225898e89d-7755-409e-9c17-9d72e7f352e2%22%7d

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Najem długoterminowy samochodów na potrzeby Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego w okresie 48 miesięcy z podziałem na 2 części” nie złożono żadnej oferty.

Załączniki:

Informację wytworzył: Grażyna Głowacka-Chłopaś

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 3137

Data wytworzenia: 9 marca 2020, 13:20

Data publikacji: 9 marca 2020, 13:23

Data ostatniej modyfikacji: 6 lutego 2024, 8:26

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
6 lutego 2024 o 08:26:13 [Current Revision] Agnieszka Madejak
19 maja 2020 o 13:10:19 Agnieszka Madejak
18 maja 2020 o 11:36:24 Agnieszka Madejak
30 kwietnia 2020 o 07:38:07 Agnieszka Madejak
2 kwietnia 2020 o 14:54:46 Agnieszka Madejak
2 kwietnia 2020 o 09:14:29 Agnieszka Madejak
9 marca 2020 o 13:23:29 Agnieszka Madejak