Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
28.10.2020

„Usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z podziałem na 4 części”

Identyfikator postępowania: 

0f206efc-d7ec-44c1-9010-ab5215bec9c5

Oznaczenie sprawy: WZP-262-34/2020

Termin składania ofert:                     01 grudnia 2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:                     01 grudnia 2020 r. o godz. 11:00

Termin składania ofert:                     03 grudnia 2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:                     03 grudnia 2020 r. o godz. 11:00

Link do transmisji on-line z sesji otwarcia ofert:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjhjZjA5YTMtNjhhMS00MzY2LWIxY2QtNmE2YTQ5NTM1YjM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db1f29b-a80d-4de3-abfe-9742e6af1177%22%2c%22Oid%22%3a%225898e89d-7755-409e-9c17-9d72e7f352e2%22%7d

Załączniki:

Informację wytworzył: Małgorzata Kajak

Informację opublikował: Małgorzata Kajak

Liczba wyświetleń: 1501

Data wytworzenia: 28 października 2020, 0:00

Data publikacji: 28 października 2020, 13:19

Data ostatniej modyfikacji: 6 lutego 2024, 8:27

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
6 lutego 2024 o 08:27:20 [Current Revision] Małgorzata Kajak
1 grudnia 2020 o 20:22:07 Łukasz Podłucki
23 listopada 2020 o 15:27:58 Małgorzata Kajak