Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Hydrologia, prognozy i inne:
+48 573 006 738

Ekspertyzy i dane archiwalne:
+48 573 801 718

 

Rozwiń menu
02.09.2020

Świadczenie usług pocztowych z podziałem na 3 części (wersja archiwalna)

Przeglądasz starą wersję tego wpisu z 7 grudnia 2020 o 10:05:48. Kliknij tutaj, aby zobaczyć aktualną wersję.

Oznaczenie sprawy: WZP-262-29/2020

Data wszczęcia postepowania: 2 września 2020 r.

Termin składania ofert: do dnia 17 września 2020 do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 17 września 2020 r. o godz. 11:00

Rodzaj zamówienia: zamówienie na usługi społeczne

Termin składania ofert: do dnia 24 września 2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 24 września 2020 r. o godz. 11:00

Termin składania ofert: do dnia 1 października 2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 1 października 2020 r. o godz. 11:00

Link do transmisji on-line z sesji otwarcia ofert:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzk4MDk0ODktMmM5Yi00YmU4LTgxOWMtYzYyOWE2MTFiNjJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db1f29b-a80d-4de3-abfe-9742e6af1177%22%2c%22Oid%22%3a%225898e89d-7755-409e-9c17-9d72e7f352e2%22%7d

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający udzielił zamówienia w częściach nr 1, 2 i 3 zamówienia, Wykonawcy: Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

Załączniki:

Informację wytworzył: Grażyna Głowacka-Chłopaś

Informację opublikował: Grażyna Głowacka-Chłopaś

Liczba wyświetleń: 1428

Data wytworzenia: 2 września 2020, 13:51

Data publikacji: 2 września 2020, 13:50

Data ostatniej modyfikacji: 7 grudnia 2020, 10:05

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
7 grudnia 2020 o 10:05:48 [Current Revision] Grażyna Głowacka-Chłopaś
7 grudnia 2020 o 10:05:48 Grażyna Głowacka-Chłopaś
29 września 2020 o 13:17:13 Łukasz Podłucki
23 września 2020 o 14:36:48 Grażyna Głowacka-Chłopaś
15 września 2020 o 15:02:18 Grażyna Głowacka-Chłopaś
2 września 2020 o 13:50:18 Grażyna Głowacka-Chłopaś