Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
02.09.2020

Świadczenie usług pocztowych z podziałem na 3 części

Oznaczenie sprawy: WZP-262-29/2020

Data wszczęcia postepowania: 2 września 2020 r.

Termin składania ofert: do dnia 17 września 2020 do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 17 września 2020 r. o godz. 11:00

Rodzaj zamówienia: zamówienie na usługi społeczne

Termin składania ofert: do dnia 24 września 2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 24 września 2020 r. o godz. 11:00

Termin składania ofert: do dnia 1 października 2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 1 października 2020 r. o godz. 11:00

Link do transmisji on-line z sesji otwarcia ofert:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yzk4MDk0ODktMmM5Yi00YmU4LTgxOWMtYzYyOWE2MTFiNjJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db1f29b-a80d-4de3-abfe-9742e6af1177%22%2c%22Oid%22%3a%225898e89d-7755-409e-9c17-9d72e7f352e2%22%7d

W wyniku przeprowadzonego postępowania Zamawiający udzielił zamówienia w częściach nr 1, 2 i 3 zamówienia, Wykonawcy: Poczta Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.

Załączniki:

Informację wytworzył: Grażyna Głowacka-Chłopaś

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1912

Data wytworzenia: 2 września 2020, 13:51

Data publikacji: 2 września 2020, 13:50

Data ostatniej modyfikacji: 6 lutego 2024, 8:27

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
6 lutego 2024 o 08:27:50 [Current Revision] Agnieszka Madejak
7 grudnia 2020 o 10:05:48 Agnieszka Madejak
29 września 2020 o 13:17:13 Łukasz Podłucki
23 września 2020 o 14:36:48 Agnieszka Madejak
15 września 2020 o 15:02:18 Agnieszka Madejak
2 września 2020 o 13:50:18 Agnieszka Madejak