Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Hydrologia, prognozy i inne:
+48 573 006 738

Ekspertyzy i dane archiwalne:
+48 573 801 718

 

Rozwiń menu
05.08.2020

Najem długoterminowy samochodów na potrzeby Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w okresie 48 miesięcy z podziałem na 2 części

Oznaczenie sprawy: WZP-262-25/2020

Data wszczęcia postępowania: 5 sierpnia 2020 r.

Termin składania ofert: 8 września 2020 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert: 8 września 2020 r. o godz. 12:00

Termin składania ofert do dnia 18 września 2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 18 września2020 r. o godz. 11:00

Termin składania ofert: do dnia 25 września 2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 25 września 2020 r. o godz. 11:00

Rodzaj zamówienia: dostawy

Identyfikator postępowania: daeac652-dcc7-403e-9cef-7e241949aca9

Link do transmisji on-line z sesji otwarcia ofert:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTdkZjM3YTUtOGQyZC00NDdhLWE2ODQtMTdmZDYyNDQwNjU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db1f29b-a80d-4de3-abfe-9742e6af1177%22%2c%22Oid%22%3a%225898e89d-7755-409e-9c17-9d72e7f352e2%22%7d

Załączniki:

Informację wytworzył: Grażyna Głowacka-Chłopaś

Informację opublikował: Łukasz Podłucki

Liczba wyświetleń: 1976

Data wytworzenia: 2 września 2020, 17:09

Data publikacji: 5 sierpnia 2020, 13:56

Data ostatniej modyfikacji: 28 września 2020, 10:55

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
28 września 2020 o 10:55:25 [Current Revision] Łukasz Podłucki
22 września 2020 o 12:49:29 Łukasz Podłucki
16 września 2020 o 15:50:16 Grażyna Głowacka-Chłopaś
16 września 2020 o 10:26:37 Grażyna Głowacka-Chłopaś
2 września 2020 o 17:09:50 Grażyna Głowacka-Chłopaś
5 sierpnia 2020 o 13:56:27 Łukasz Podłucki