Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Hydrologia, prognozy i inne:
+48 573 006 738

Ekspertyzy i dane archiwalne:
+48 573 801 718

 

Rozwiń menu
30.06.2020

Świadczenie usług medycznych z zakresu medycyny pracy oraz ambulatoryjnej opieki medycznej dla pracowników Zamawiającego oraz członków ich rodzin

Oznaczenie sprawy: WZP-262-15/2020

Termin składania ofert: 31 lipca 2020 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 31 lipca 2020 r. o godz. 10:00

Termin składania ofert: 4 sierpnia 2020 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 4 sierpnia 2020 r. o godz. 10:00

Identyfikator postępowania 452ccaed-230d-46ce-b78e-748a9be8194a

Link do transmisji on-line z sesji otwarcia ofert:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmRiYWExNTgtMDFjMC00NmQ3LWFiMDUtNzdlZDA4NjZjOTZi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db1f29b-a80d-4de3-abfe-9742e6af1177%22%2c%22Oid%22%3a%225898e89d-7755-409e-9c17-9d72e7f352e2%22%7d

Załączniki:

Informację wytworzył: Magdalena Sypytkowska

Informację opublikował: Paweł Kustroń

Liczba wyświetleń: 1684

Data wytworzenia: 23 lipca 2020, 12:55

Data publikacji: 30 czerwca 2020, 11:34

Data ostatniej modyfikacji: 25 sierpnia 2020, 16:31

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
25 sierpnia 2020 o 16:31:08 [Current Revision] Paweł Kustroń
29 lipca 2020 o 13:27:33 Magdalena Sypytkowska
24 lipca 2020 o 11:11:07 Łukasz Podłucki
30 czerwca 2020 o 11:34:16 Paweł Kustroń