Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Hydrologia, prognozy i inne:
+48 573 006 738

Ekspertyzy i dane archiwalne:
+48 573 801 718

 

Rozwiń menu
29.05.2020

Usługa digitalizacji zbioru XIX i XX-wiecznych rękopisów realizowana na potrzeby projektu HISTKLIM polegająca na wykonaniu digitalizacji około 15 000 (+/- 1%) stron ze zbioru rękopisów stanowiących przedmiot projektu „Cyfryzacja archiwalnych danych meteorologicznych gromadzonych na ziemiach Małopolski od XIX do połowy XX wieku, realizowana w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Oznaczenie sprawy: WZP-262-18/2020

Termin składania ofert: do dnia 15 czerwca 2020 r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 15 czerwca 2020 r. o godzinie 11:00

Link do transmisji online z sesji otwarcia ofert:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzViZTAyNGUtZTc5Ni00YmRhLWI0ZmYtMmM3YmQxY2ViYjdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db1f29b-a80d-4de3-abfe-9742e6af1177%22%2c%22Oid%22%3a%225898e89d-7755-409e-9c17-9d72e7f352e2%22%7d

Załączniki:

Informację wytworzył: Małgorzata Kajak

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1153

Data wytworzenia: 29 maja 2020, 16:08

Data publikacji: 29 maja 2020, 16:07

Data ostatniej modyfikacji: 7 lipca 2020, 15:39

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
7 lipca 2020 o 15:39:44 [Current Revision] Agnieszka Madejak
10 czerwca 2020 o 14:54:03 Agnieszka Madejak
29 maja 2020 o 16:07:18 Agnieszka Madejak