Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Hydrologia, prognozy i inne:
+48 573 006 738

Ekspertyzy i dane archiwalne:
+48 573 801 718

 

Rozwiń menu
16.09.2020

„Dostawa energii elektrycznej do obiektów IMGW-PIB zlokalizowanych na terenie całego kraju z podziałem na dwie części”

Oznaczenie sprawy: WZP-262-31/2020

Rodzaj zamówienia: dostawy

Termin składania ofert: 20 października 2020 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert:  20 października 2020 r. o godz. 10:00

Termin składania ofert: 23 października 2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  23 października 2020 r. o godz. 11:00

Identyfikator postępowania: 28e15c8b-324b-4409-9622-55e5afc6c9da

Link do transmisji on-line z sesji otwarcia ofert:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2VkZGU3OWMtMTg3ZS00ZmM3LTkyNjktYjk4MGZjNTFmNDJm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db1f29b-a80d-4de3-abfe-9742e6af1177%22%2c%22Oid%22%3a%225898e89d-7755-409e-9c17-9d72e7f352e2%22%7d

Załączniki:

Informację wytworzył: Magdalena Sypytkowska

Informację opublikował: Magdalena Sypytkowska

Liczba wyświetleń: 1250

Data wytworzenia: 16 września 2020, 11:25

Data publikacji: 16 września 2020, 11:26

Data ostatniej modyfikacji: 27 listopada 2020, 6:57

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
27 listopada 2020 o 06:57:56 [Current Revision] Magdalena Sypytkowska
19 października 2020 o 18:40:36 Łukasz Podłucki
16 października 2020 o 14:35:57 Magdalena Sypytkowska