Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
www.pogodynka.pl

Dział Handlowy

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia poniżej 30 tys. Euro

Zamówienia poniżej 30 tys. Euro

10.10.2019

Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego remontu instalacji C.O wraz z wymianą istniejącego pieca na „ekogroszek” na piec gazowy oraz wykonanie projektu budowlanego i/lub budowlanowykonawczego, wewnętrznej instalacji gazowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę. Opracowanie przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla wszystkich branż z w/w dokumentacji projektowych

Termin składania ofert: Oferty prosimy składać do dnia 18.10.2019r. do godz. 12.00 Załączniki: zapytanie ofertoweData dodania: 10 października 2019 10:54 Dodany przez: Agnieszka Madejak Rozmiar: 68 KB Pobrano: 14 załącznik nr 1 – klauzula informacyjnaData dodania: 10 października 2019 10:54 Dodany przez: Agnieszka Madejak Rozmiar: 52 KB Pobrano: 6 Załączniki (zip)Data dodania: 10 października 2019 10:54 Dodany przez: Agnieszka Madejak […]

Czytaj więcej

09.10.2019

Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie (wymianie) instalacji wody zimnej na odcinku od zaworu głównego wodomierza do węzła cieplnego wraz z odgałęzieniem do pionu, w budynku IMGW-PIB zlokalizowanym w Gdyni przy ul. Waszyngtona 42 – budynek A

Termin składania ofert: 15.10.2019r. g. 12:00 Załączniki: Zapytanie ofertowe Gdynia (3)Data dodania: 9 października 2019 11:55 Dodany przez: Agnieszka Madejak Rozmiar: 2 MB Pobrano: 7 Klauzula informacyjnaData dodania: 9 października 2019 11:55 Dodany przez: Agnieszka Madejak Rozmiar: 460 KB Pobrano: 5 Gdynia – Usytuowanie wodomierzaData dodania: 9 października 2019 11:55 Dodany przez: Agnieszka Madejak Rozmiar: 2 MB Pobrano: 4

Czytaj więcej