Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Hydrologia, prognozy i inne:
+48 573 006 738

Ekspertyzy i dane archiwalne:
+48 573 801 718

 

Rozwiń menu
22.12.2020

Wykonanie wzmocnienia stropu w pomieszczeniu serwerowni w budynku Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14

„Wykonanie wzmocnienia stropu w pomieszczeniu serwerowni w budynku Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego  w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14”

Termin składania ofert:                    do dnia 8 stycznia 2021 r. do godziny 10:00

Termin otwarcia ofert:                      w dniu 8 stycznia 2021 r. o godzinie 11:00

Link do transmisji on-line z sesji otwarcia ofert:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDIyYTA3NTgtMzQxOS00ODUzLWIxNDctMDAwYjk5MTQ4Yzk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db1f29b-a80d-4de3-abfe-9742e6af1177%22%2c%22Oid%22%3a%225898e89d-7755-409e-9c17-9d72e7f352e2%22%7d

W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta.

Załączniki:

Informację wytworzył: Grażyna Głowacka-Chłopaś

Informację opublikował: Grażyna Głowacka-Chłopaś

Liczba wyświetleń: 1301

Data wytworzenia: 22 grudnia 2020, 9:18

Data publikacji: 22 grudnia 2020, 9:22

Data ostatniej modyfikacji: 11 stycznia 2021, 14:35

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
11 stycznia 2021 o 14:35:26 [Current Revision] Grażyna Głowacka-Chłopaś
8 stycznia 2021 o 10:36:59 Grażyna Głowacka-Chłopaś
5 stycznia 2021 o 14:21:13 Łukasz Podłucki
22 grudnia 2020 o 09:22:08 Grażyna Głowacka-Chłopaś