Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
10.12.2020

„Usługa odkwaszenia zbioru rękopisów stanowiących przedmiot projektu „Cyfryzacja archiwalnych danych meteorologicznych gromadzonych na ziemiach Małopolski od XIX do połowy XX wieku”, realizowana w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”

Termin składania ofert:                     do dnia 18 grudnia 2020 r. do godziny 11:00

Termin otwarcia ofert:                     w dniu 18 grudnia 2020 r. o godzinie 12:00

Link do transmisji on-line z sesji otwarcia ofert:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc0NzFmNzEtMWQ3NS00MjdmLThiMzAtOTc0ZDMxZWQwMjNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db1f29b-a80d-4de3-abfe-9742e6af1177%22%2c%22Oid%22%3a%225898e89d-7755-409e-9c17-9d72e7f352e2%22%7d

 

Załączniki:

Informację wytworzył: Małgorzata Kajak

Informację opublikował: Małgorzata Kajak

Liczba wyświetleń: 899

Data wytworzenia: 10 grudnia 2020, 0:00

Data publikacji: 10 grudnia 2020, 15:28

Data ostatniej modyfikacji: 6 lutego 2024, 8:31

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
6 lutego 2024 o 08:31:54 [Current Revision] Małgorzata Kajak
16 grudnia 2020 o 21:29:22 Łukasz Podłucki