Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Hydrologia, prognozy i inne:
+48 573 006 738

Ekspertyzy i dane archiwalne:
+48 573 801 718

 

Rozwiń menu
10.12.2020

„Usługa odkwaszenia zbioru rękopisów stanowiących przedmiot projektu „Cyfryzacja archiwalnych danych meteorologicznych gromadzonych na ziemiach Małopolski od XIX do połowy XX wieku”, realizowana w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020”

Termin składania ofert:                     do dnia 18 grudnia 2020 r. do godziny 11:00

Termin otwarcia ofert:                     w dniu 18 grudnia 2020 r. o godzinie 12:00

Link do transmisji on-line z sesji otwarcia ofert:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTc0NzFmNzEtMWQ3NS00MjdmLThiMzAtOTc0ZDMxZWQwMjNl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db1f29b-a80d-4de3-abfe-9742e6af1177%22%2c%22Oid%22%3a%225898e89d-7755-409e-9c17-9d72e7f352e2%22%7d

 

Załączniki:

Informację wytworzył: Małgorzata Kajak

Informację opublikował: Małgorzata Kajak

Liczba wyświetleń: 749

Data wytworzenia: 10 grudnia 2020, 0:00

Data publikacji: 10 grudnia 2020, 15:28

Data ostatniej modyfikacji: 11 stycznia 2021, 13:13

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
11 stycznia 2021 o 13:13:47 [Current Revision] Małgorzata Kajak
16 grudnia 2020 o 21:29:22 Łukasz Podłucki