Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
08.07.2020

Świadczenie usługi wsparcia w utrzymaniu w pracy operacyjnej dwóch klastrów obliczeniowych: GRAD i EUROS

NR postępowania: WZP-262-23/2020

Data wszczęcia: 8.07.2020

Termin składania ofert: do dnia 10 sierpnia 2020 r. do godziny 11:00

Otwarcie ofert w dniu 10 sierpnia 2020 r. o godzinie 12:00

Rodzaj zamówienia: usługi

IDENTYFIKATOR POSTĘPOWANIA: 25d97294-b5a5-4478-9599-194f6bbc8d67

Link do transmisji on-line z sesji otwarcia ofert:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTZhNmUxNWMtYmY4NC00NjU3LThjNWItYmE1NWU2YzQ3NTdi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db1f29b-a80d-4de3-abfe-9742e6af1177%22%2c%22Oid%22%3a%225898e89d-7755-409e-9c17-9d72e7f352e2%22%7d

Załączniki:

Informację wytworzył: Grażyna Głowacka-Chłopaś

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1457

Data wytworzenia: 8 lipca 2020, 10:55

Data publikacji: 8 lipca 2020, 10:59

Data ostatniej modyfikacji: 6 lutego 2024, 8:29

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
6 lutego 2024 o 08:29:03 [Current Revision] Agnieszka Madejak
7 sierpnia 2020 o 12:05:45 Łukasz Podłucki
8 lipca 2020 o 10:59:00 Agnieszka Madejak