Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu
01.07.2020

Modernization and extension of the Telemetry System for hydrological modeling and forecasting, including radiative data and connection provision” (Divided into two (2) lots). / Modernizacja i rozbudowa systemu telemetrycznego stacji pomiarowych dla potrzeb modelowania i prognozowania hydrologicznego z uwzględnieniem danych radiacyjnych wraz z zapewnieniem łączności (z podziałem na 2 części)

Tryb: przetarg nieograniczony

Numer postępowania: OVFMP 4A.1.1
Rodzaj zamówienia: Dostawa

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 13.08.2020 r. do godziny 11:00.
TERMIN OTWARCIA OFERT: 13.08.2020 r. o godzinie 12:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 27.08.2020 r. do godziny 11:00.
TERMIN OTWARCIA OFERT: 27.08.2020 r. o godzinie 12:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 17.09.2020 r. do godziny 11:00.
TERMIN OTWARCIA OFERT: 17.09.2020 r. o godzinie 12:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 30.09.2020 r. do godziny 11:00.
TERMIN OTWARCIA OFERT: 30.09.2020 r. o godzinie 12:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 14.10.2020 r. do godziny 11:00.
TERMIN OTWARCIA OFERT: 14.10.2020 r. o godzinie 12:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 28.10.2020 r. do godziny 11:00.
TERMIN OTWARCIA OFERT: 28.10.2020 r. o godzinie 12:00.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: 05.11.2020 r. do godziny 11:00.
TERMIN OTWARCIA OFERT: 05.11.2020 r. o godzinie 12:00.

Bidding procedure will be conducted according to the procedures of the international competitive bidding (ICB) specified in the „World Bank Instruction: Orders for goods, works and non-consulting services under IBRD loans and IDA loans and grants implemented by World Bank Borrowers in January 2011, as amended in July 2014 („World Bank Instruction on Procurement”) and is open to all eligible bidders as defined in the World Bank Instruction on Procurement. In addition, please refer to sections 1.6 and 1.7, which present the World Bank’s policy on conflicts of interest.

Postępowanie przetargowe zostanie przeprowadzone według procedur międzynarodowego przetargu konkurencyjnego (ICB) określonych w „Instrukcji Banku Światowego: Zamówienia towarów w ramach pożyczek IBRD oraz kredytów i dotacji IDA realizowane przez Pożyczkobiorców Banku Światowego ze stycznia 2011 r., zmienione w lipcu 2014 r, („Instrukcja Banku Światowego dotycząca zamówień”) i jest ono otwarte dla wszystkich kwalifikujących się oferentów, zgodnie z ich definicją w Instrukcji Banku Światowego dotyczącej zamówień. Ponadto prosimy zapoznać się z punktami 1.6 i 1.7, które przedstawiają politykę Banku Światowego dotyczącą konfliktu interesów.

Załączniki:

Informację wytworzył: Małgorzata Kozak-Dymarska

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 2938

Data wytworzenia: 1 lipca 2020, 14:34

Data publikacji: 1 lipca 2020, 14:33

Data ostatniej modyfikacji: 10 maja 2021, 10:18

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
10 maja 2021 o 10:18:46 [aktualna wersja] Agnieszka Madejak
10 maja 2021 o 10:18:46 Grażyna Głowacka-Chłopaś
27 października 2020 o 14:52:33 Agnieszka Madejak
13 października 2020 o 14:55:50 Agnieszka Madejak
28 września 2020 o 15:56:56 Agnieszka Madejak
14 września 2020 o 18:19:18 Magdalena Sypytkowska
21 sierpnia 2020 o 13:48:39 Agnieszka Madejak
29 lipca 2020 o 13:15:26 Agnieszka Madejak
29 lipca 2020 o 13:14:55 Agnieszka Madejak
23 lipca 2020 o 16:56:14 Magdalena Sypytkowska
1 lipca 2020 o 14:33:46 Agnieszka Madejak