Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
29.06.2020

Wielkoformatowy system ekranowy z serwerem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji oraz dostawa laptopów z podziałem na dwie części

Oznaczenie sprawy: WZP-262-21/2020

Termin składania ofert: 30 lipca 2020 r. do godz. 09:00
Termin otwarcia ofert: 30 lipca 2020 r. o godz. 10:00

Identyfikator postępowania: 8a1dcb89-175a-467f-a094-befa5d522165

Link do transmisji on-line z sesji otwarcia ofert:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzJkNjEzNTctMzNlZS00OGQ4LWI0MjUtNWQxN2ZjMWI3ZDA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db1f29b-a80d-4de3-abfe-9742e6af1177%22%2c%22Oid%22%3a%225898e89d-7755-409e-9c17-9d72e7f352e2%22%7d

Załączniki:

Informację wytworzył: Łukasz Podłucki

Informację opublikował: Paweł Kustroń

Liczba wyświetleń: 1278

Data wytworzenia: 29 czerwca 2020, 10:32

Data publikacji: 29 czerwca 2020, 10:31

Data ostatniej modyfikacji: 6 lutego 2024, 8:29

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
6 lutego 2024 o 08:29:25 [Current Revision] Paweł Kustroń
24 lipca 2020 o 11:08:53 Łukasz Podłucki
29 czerwca 2020 o 10:31:41 Paweł Kustroń