Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
13.06.2017

Specjalista w Zespole Pomiarów i Obserwacji, Białystok

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Oddział w Krakowie

zatrudni pracownika na stanowisko:

specjalisty

w Zespole Pomiarów i Obserwacji

meteorologiczna ekipa terenowa

w Dziale Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej (DSPO) w Białymstoku

Miejsce pracy: Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3

 

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe inżynieryjno-techniczne lub średnie techniczne, preferowane z kierunków: fizyka atmosfery, geografia, klimatologia, ochrona środowiska, geodezja, inżynieria środowiska i pokrewnych;
 • Prawo jazdy kat. B;
 • Dyspozycyjność (częste wyjazdy służbowe);
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w terenie (obsługa elektronarzędzi, praca na wysokościach pow. 3 m);
 • Bardzo dobra znajomość programów pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel).

Pożądane:

 • Znajomość zagadnień z zakresu meteorologii i klimatologii;
 • Doświadczenie zawodowe z zakresu meteorologii, klimatologii lub na stanowisku wymagającym realizowania zadań zbliżonych do poniższego zakresu obowiązków;
 • Doświadczenie w pracy terenowej;
 • Praktyczna umiejętność posługiwania się elektronarzędziami;
 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów w terenie;
 • Uprawnienia SEP w zakresie E;

Zakres obowiązków:

 • Praca na stanowisku specjalisty w ekipie meteorologicznej w Dziale Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Białymstoku;
 • Ekipa meteorologiczna odpowiedzialna jest za nadzór i utrzymanie meteorologicznej sieci stacji pomiarowych ;
 • Praca głównie w terenie zakładanie, przenoszenie dbanie o reprezentatywność sieci stacji meteorologicznych w obszarze działania DSPO Białystok;
 • Kontrole i inspekcje przedmiotowych stacji meteorologicznych;
 • Szkolenie obserwatorów ryczałtowych;
 • Opracowywanie meteorologicznego materiału pomiarowo-obserwacyjnego z sieci stacji PSHM lub innych zestawień danych historycznych stanowiących zasób systemów bazodanowych użytkowanych w IMGW-PIB oraz przekazywanie ich w ustalonych zakresach i terminach do komórek odpowiedzialnych za ww. zasoby danych;
 • Praca w aplikacjach bazodanowych;

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w młodym zespole,
 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę,
 • możliwość doskonalenia zawodowego,
 • szkolenie stanowiskowe,
 • prywatną opiekę medyczną.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV,
 • list motywacyjny,
 • oświadczenie o treści:

„Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie – zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) – przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy moich danych osobowych podanych dla potrzeb realizacji niniejszego oraz przyszłych procesów rekrutacji, w zakresie większym niż jest to wymagane na podstawie art. 22¹ ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) aż do momentu pisemnego wycofania zgody. Potwierdzam, że zostałem/łam poinformowany/na o prawach do wglądu, zmiany, usuwania danych osobowych.”

Oferty niezawierające powyższego oświadczenia nie będą rozpatrywane.

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) informujemy, że administratorem danych osobowych udostępnionych w dokumentach aplikacyjnych przez Panią/Pana dobrowolnie w celu przeprowadzenia rekrutacji jest Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej-Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Warszawie, ul. Podleśna 61. Dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

 • Podczas rozmowy kwalifikacyjnej mile widziane będą wszelkiego rodzaju zaświadczenia, potwierdzające odbyte staże, kursy i szkolenia.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Termin i forma składania dokumentów:

Dokumenty prosimy składać w terminie do dnia: do 07.07.2017 r

 • drogą elektroniczną na adresy:

barbara.ziniewicz@imgw.pl

oraz

lukasz.krysztopik@imgw.pl

lub

 • listownie/osobiście poprzez dostarczenie koperty z dokumentami na adres:

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

Państwowy Instytut Badawczy

Dział Służby Pomiarowo-Obserwacyjnej w Białymstoku

ul. Ciołkowskiego 2/3

15-950 Białystok

 

 

 

Informację wytworzył: Natalia Kopiec

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 3073

Data wytworzenia: 13 czerwca 2017, 10:35

Data publikacji: 13 czerwca 2017, 10:50

Data ostatniej modyfikacji: 17 sierpnia 2017, 15:05

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
17 sierpnia 2017 o 15:05:08 [Current Revision] Agnieszka Madejak
13 czerwca 2017 o 10:50:58 Agnieszka Madejak