Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Dział Handlowy

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
10.02.2020 26.02.2020, 10:00 Wykonanie rozbiórki trzech masztów meteorologicznych o konstrukcji stalowej kratownicowej wraz z fundamentami na terenie IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61 WZP-262-4/2020 roboty budowlane
31.01.2020 04.03.2020, 9:00 Dostawa sprzętu komputerowego, przełączników sieciowych, kart sieciowych z podziałem na 2 części WZP-262-1/2020 dostawy
24.01.2020 10.02.2020, 9:30 Rozbudowa posterunku meteorologicznego o urządzenie pomiarowe z konstrukcją pod antenę odbioru satelitarnych danych meteorologicznych Sentinel dla IMGW-PIB w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14 wraz z wykonaniem przyłączenia zasilania elektrycznego do wewnętrznej instalacji inwestora oraz wykonaniem utwardzonego ciągu komunikacyjnego WZP-262-3/2020 roboty budowlane
03.12.2019 18.12.2019, 9:00 Przebudowa pomieszczeń na cele Stacjonarnego Centrum Analizowania i Opracowania Danych Satelitarnych w budynku Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14 AR-RZ-262-49/2019 roboty budowlane
07.11.2019 18.11.2019, 11:00 Usługa sprzątania powierzchni zewnętrznych oraz pielęgnacja terenów zielonych obiektów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej z podziałem na 3 części AR-RZ-262-47/2019 usługi
05.11.2019 13.11.2019, 11:00
15.11.2019, 11:00
Dostawa sprzętu komputerowego z podziałem na 6 części AR-RZ-262-48/2019 dostawy
29.10.2019 08.11.2019, 9:30
12.11.2019, 9:30
Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych krajowych i międzynarodowych oraz ubezpieczeń na wyjazdy zagraniczne w okresie obowiązywania umowy AR-RZ-262-37/2019 usługi
29.10.2019 29.11.2019, 11:00 Ubezpieczenie floty pojazdów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w 2020 roku AR-RZ-262-50/2019 usługi
28.10.2019 08.01.2020, 11:00
30.04.2020, 11:00
Modernizacja sieci radarów meteorologicznych POLRAD / POLRAD Weather Radar Modernization OVFMP 4A.3.1 dostawy
18.10.2019 29.10.2019, 10:00
31.10.2019, 10:00
Cyfryzacja archiwalnych danych meteorologicznych gromadzonych na ziemiach Małopolski od XIX do połowy XX wieku” realizowana w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 AR-RZ-262-51/2019 usługi