Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych są prowadzone na platformie zakupowej pod adresem strony internetowej: https://imgw.eb2b.com.pl Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań są dostępne pod adresem wskazanym powyżej w zakładce pn.: „Postępowania”.

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
22.06.2020 05.08.2020, 12:00
14.08.2020, 11:00
Modernization of the Aerological Measurement Stations / Modernizację Stacji Pomiarów Aerologicznych OVFMP 4A.1.9 dostawy
10.06.2020 30.06.2020, 10:00 Wykonanie robót budowlanych w obiektach IMGW-PIB w Gdyni, z podziałem na 4 części: Część nr 1- Budowa aktynometrycznej wieży pomiarowo-obserwacyjnej na terenie Stacji Meteorologicznej w Kołobrzegu – Dźwirzynie, Część nr 2 – Ocieplenie budynku modułowego typu kontener z montażem elewacji w systemie kasetonowym w Dźwirzynie, Część nr 3 – Budowa wieży pomiarowej H=20 m w ogródku meteorologicznym w Świnoujściu, Część nr 4 – Montaż słupa łamanego na dachu budynku Aeroklubu Szczecińskiego. WZP-262-19/2020 roboty budowlane
03.06.2020 16.06.2020, 11:00
18.06.2020, 11:00
Opracowanie produktów geoprzestrzennych (chmura punktów oraz ortofotomapa) wykonanych na podstawie nalotu pomiarowego z wykorzystaniem techniki LIDAR i technik teledetekcyjnych na wskazanych odcinkach wałów przeciwpowodziowych WZP-262-17/2020 usługi
29.05.2020 15.06.2020, 10:00 Usługa digitalizacji zbioru XIX i XX-wiecznych rękopisów realizowana na potrzeby projektu HISTKLIM polegająca na wykonaniu digitalizacji około 15 000 (+/- 1%) stron ze zbioru rękopisów stanowiących przedmiot projektu „Cyfryzacja archiwalnych danych meteorologicznych gromadzonych na ziemiach Małopolski od XIX do połowy XX wieku, realizowana w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 WZP-262-18/2020 usługi
28.05.2020 15.06.2020, 11:00 Przebudowa i rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków dla istniejących budynków biurowo-administracyjnych na działce nr 43/5 obr. 11, jedn. ewid. Krowodrza, przy ul. Piotra Borowego 14 w Krakowie WZP-262-16/2020 roboty budowlane
25.05.2020 04.06.2020, 11:00 Monitoring sygnałów alarmowych oraz podejmowanie interwencji w celu zapewnienia ochrony osób i mienia obiektów IMGW-PIB z podziałem na 7 części WZP-262-14/2020 usługi
13.05.2020 05.06.2020, 10:00 Remont budynku Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Kasprowym Wierchu w zakresie wymiany spoinowania elewacji, wymiany pokrycia stropodachów, wymiany konstrukcji stalowych na dachach, remontu pomieszczeń wewnątrz budynku oraz remontu instalacji elektrycznej WZP-262-11/2020 roboty budowlane
08.05.2020 01.06.2020, 10:00 Wykonanie robót budowlanych w obiektach IMGW-PIB w Gdyni, z podziałem na 4 części WZP-262-13/2020 roboty budowlane
29.04.2020 20.05.2020, 10:00
26.05.2020, 10:00
Remont meteorologicznej boi pomiarowej wraz z dostawą elementów systemu kotwicznego oraz dostawą części do meteorologicznej boi pomiarowej z podziałem na 2 części WZP-262-12/2020 usługi
23.04.2020 04.05.2020, 11:00
06.05.2020, 11:00
Dostawa i instalacja przełączników sieciowych w celu utrzymania infrastruktury teleinformatycznej z podziałem na 2 części WZP-262-8/2020 dostawy