Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych są prowadzone na platformie zakupowej pod adresem strony internetowej: https://imgw.eb2b.com.pl Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań są dostępne pod adresem wskazanym powyżej w zakładce pn.: „Postępowania”.

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
01.03.2019 03.04.2019, 12:00
25.04.2019, 12:00
Dostawa, instalacja oraz wdrożenie do pracy operacyjnej systemu odbioru i przetwarzania danych satelitarnych Sentinel oraz danych z innych satelitów meteorologicznych i środowiskowych transmitowanych w paśmie L i X, na terenie IMGW-PIB przy ulicy P. Borowego 14, 30-215 Kraków, wraz z przeszkoleniem użytkowników systemu i świadczeniem usługi gwarancyjnej AR-RZ-262-1/2019 dostawy
27.02.2019 07.03.2019, 11:00 Dostawa energii elektrycznej do obiektów IMGW-PIB zlokalizowanych na terenie całego kraju AR-RZ-262-9/2019 dostawy
22.02.2019 04.03.2019, 9:30
11.03.2019, 9:30
Usługa aktualizacji dokumentacji projektowej stacji radarowej na Górze Św. Anny AR-RZ-262-6/2019 usługi
13.02.2019 21.02.2019, 10:00
27.02.2019, 10:00
Usługa sprzątania obiektów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB z podziałem na 8 części AR-RZ-262-5/2019 usługi
08.02.2019 18.02.2019, 10:00 Usługa sprzątania powierzchni zewnętrznych oraz pielęgnacja terenów zielonych obiektów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB podziałem na 3 części AR-RZ-262-7/2019 usługi
08.02.2019 18.02.2019, 11:00
27.02.2019, 11:00
Świadczenie usług pocztowych i kurierskich z podziałem na 4 części AR-RZ-262-4/2019 usługi
07.02.2019 15.02.2019, 10:00
19.02.2019, 12:00
Świadczenie usług telefonii komórkowej dla Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego AR-RZ-262-3/2019 usługi
28.01.2019 05.02.2019, 10:00 Usługa sprzątania powierzchni zewnętrznych oraz pielęgnacja terenów zielonych obiektów Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB podziałem na 3 części AR-RZ-262-2/2019 usługi
18.01.2019 28.01.2019, 9:00 Usługa przeglądów okresowych, bieżących napraw samochodów, serwisu ogumienia, wyważania i ustawiania geometrii kół, wymiany opon oraz napraw przyczep będących własnością IMGW-PIB AZ-262-42/18 usługi