Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Hydrologia, prognozy i inne:
+48 573 006 738

Ekspertyzy i dane archiwalne:
+48 573 801 718

 

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne – ARCHIWUM

Zamówienia publiczne – ARCHIWUM

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych są prowadzone na platformie zakupowej pod adresem strony internetowej: https://imgw.eb2b.com.pl Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań są dostępne pod adresem wskazanym powyżej w zakładce pn.: „Postępowania”.

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
06.11.2017 14.11.2017, 12:00
16.11.2017, 12:00
Dostawa urządzeń do pomiarów przepływu wody w rzekach AZ/30/PN/D/PS/PSHM/17 dostawy
06.11.2017 14.11.2017, 10:00 Dostawa części zamiennych na potrzeby stacji wykrywania i lokalizacji wyładowań atmosferycznych PERUN z podziałem na 2 części AZ/24/PN/D/PS/um2061/17 dostawy
06.11.2017 14.11.2017, 9:30 Dostawa i uruchomienie Radiometru mikrofalowego do pomiaru profilu temperatury w atmosferze na potrzeby realizacji projektu AIR BORDER AZ/15/PN/D/K-BA/AIR BORDER/17 dostawy
03.11.2017 13.11.2017, 10:30 Przeglądy i naprawy samochodów należących do IMGW-PIB Oddziału Morskiego w Gdyni 20/U/PN/OGa/ko,kz,um./2017 usługi
31.10.2017 07.12.2017, 10:00 Świadczenie usług asysty technicznej i usług serwisowych dla wdrożonego w IMGW-PIB Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) AZ/17/PN/U/AI/ko/17 usługi
27.10.2017 06.11.2017, 12:00
08.11.2017, 12:00
Dostawa łodzi wraz z wyposażeniem z podziałem na 8 części AZ/25/PN/D/PS/PSHM/17 dostawy
27.10.2017 06.11.2017, 10:00 Dostawa narzędzi i akcesoriów ogrodniczych AZ/23/PN/D/AA/PSHM/17 dostawy
25.10.2017 02.11.2017, 10:00
14.11.2017, 11:00
Dostawa synoptycznych stacji meteorologicznych z kompletem czujników AZ/22/PN/D/PS/um2061/17 dostawy
23.10.2017 20.11.2017, 23:59 Pomoc techniczna i Szkolenie oraz Wsparcie IMGW-PIB OVFMP/5.5/2 usługi
19.10.2017 06.11.2017, 10:00
09.11.2017, 10:00
Remont polegający na wymianie bram garażowych w budynku F (garaż), położonym na terenie IMGW-PIB w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14 ZP/7/2017/OKk roboty budowlane