Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Hydrologia, prognozy i inne:
+48 573 006 738

Ekspertyzy i dane archiwalne:
+48 573 801 718

 

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne – ARCHIWUM

Zamówienia publiczne – ARCHIWUM

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych są prowadzone na platformie zakupowej pod adresem strony internetowej: https://imgw.eb2b.com.pl Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań są dostępne pod adresem wskazanym powyżej w zakładce pn.: „Postępowania”.

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
10.09.2019 25.09.2019, 10:00 Wykonanie prac remontowych w obiekcie Stacji Pomiarów Aerologicznych we Wrocławiu przy ul. Granicznej 201 AR-RZ-262-39/2019 roboty budowlane
29.08.2019 06.09.2019, 9:00 Świadczenie usługi polegającej na wystawieniu i zakotwiczeniu na wybranych przez Zamawiającego pozycjach w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Bałtyckim trzech morskich boi meteorologicznych, będących własnością IMGW-PIB AR-RZ-262-34/2019 usługi
30.08.2019 30.08.2019, 9:30 Dostawa 2 sztuk samochodów terenowych typu pick-up AR-RZ-262-38/2019 dostawy
19.08.2019 04.09.2019, 11:00
06.09.2019, 11:00
Ochrona obiektów IMGW-PIB w lokalizacjach w Warszawie i Legionowie, w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu i w Gdyni, z podziałem na 5 części AR-RZ-262-30/2019 usługi
01.08.2019 09.08.2019, 9:30 Dostawa akcesoriów komputerowych z podziałem na 5 części AR-RZ-262-32/2019 dostawy
17.07.2019 25.07.2019, 10:00 Dostawa przepływomierzy profilujących ADCP z podziałem na 2 części AR-RZ-262-33/2019 dostawy
12.07.2019 23.07.2019, 9:00
26.07.2019, 9:00
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dostosowującej „budynek A” IMGW PIB przy ul. Podleśnej 61 w Warszawie do obowiązujących przepisów w zakresie ochrony przeciwpożarowej AR-RZ-262-20/2019 usługi
11.07.2019 19.07.2019, 10:00
22.07.2019, 10:00
Dostawa samochodu osobowo-dostawczego tupu furgon AR-RZ-262-31/2019 dostawy
01.07.2019 09.07.2019, 11:00 Dostawa zestawu kotwicznego do kotwiczenia pław meteorologicznych, składającego się z łańcuchów manganowych, szekli, krętlików, boi kotwicznych, kotwic betonowych AR-RZ-262-29/2019 dostawy
26.06.2019 30.07.2019, 11:00 Dostawa akcesoriów do radiosondażowych pomiarów profili ozonu AR-RZ-262-28/2019 dostawy