Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Hydrologia, prognozy i inne:
+48 573 006 738

Ekspertyzy i dane archiwalne:
+48 573 801 718

 

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne – ARCHIWUM

Zamówienia publiczne – ARCHIWUM

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych są prowadzone na platformie zakupowej pod adresem strony internetowej: https://imgw.eb2b.com.pl Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań są dostępne pod adresem wskazanym powyżej w zakładce pn.: „Postępowania”.

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
21.08.2017 31.08.2017, 11:00
05.09.2017, 11:00
Wykonanie nalotu pomiarowego z wykorzystaniem techniki LiDAR i technik teledetekcyjnych na wskazanych obszarach wałów przeciwpowodziowych oraz dostarczenie opracowanych produktów geoprzestrzennych 2/OTKZ/PN/U/U/17 usługi
17.08.2017 27.09.2017, 11:00 Dostawa 2400 sztuk radiosond meteorologicznych AZ/13/PN/D/PS/2060,172/17 dostawy
11.08.2017 28.08.2017, 10:00
01.09.2017, 10:00
Konkurs ofert na wybór brokera ubezpieczniowego usługi
11.08.2017 29.08.2017, 10:30 Dostawa akcesoriów do radiosondażowych pomiarów profili ozonu AZ/12/PN/D/G-OC/um/17 dostawy
03.08.2017 11.08.2017, 10:00
17.08.2017, 10:00
Świadczenie usług sprzątania pomieszczeń w obiektach Oddziału Morskiego IMGW-PIB, ul. Waszyngtona 42, Gdynia 14/U/PN/OGA/BA/KO-KZ-UMOWYIMGW/17 usługi
25.07.2017 03.08.2017, 10:00 Opracowanie dwóch dokumentacji projektowo-technicznych, na modernizację i odwodnienie budynków oraz jednej ekspertyzy stanu technicznego budynku, dla IMGW-PIB Oddział we Wrocławiu OWr/05/PN/U/W-BA/KO,KZ,Um./17 usługi
12.07.2017 20.07.2017, 12:00 Świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz IMGW-PIB Oddział w Poznaniu. OWr/04/PN/U/W-BA/KO,KZ,Um./17 usługi
16.01.2017 24.02.2017, 10:00
09.03.2017, 10:00
Wsparcie w utrzymaniu w pracy operacyjnej klastra obliczeniowego GRAD wykorzystywanego dla obliczeń numerycznego modelu prognozy pogody COSMO AZ/1/PN/U/NO/172,2060/17 usługi
03.07.2017 12.07.2017, 9:30 Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem z podziałem na 3 części AZ/6/PN/D/NO/ko,PSHM,um/17 dostawy
29.06.2017 01.08.2017, 23:59 Pomoc techniczna i Szkolenie oraz Wsparcie IMGW-PIB POPDOW/5.5/1 usługi