Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Hydrologia, prognozy i inne:
+48 573 006 738

Ekspertyzy i dane archiwalne:
+48 573 801 718

 

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne – ARCHIWUM

Zamówienia publiczne – ARCHIWUM

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że od dnia 1 stycznia 2021 r. postępowania o udzielenie zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza kwotę 130 000 złotych są prowadzone na platformie zakupowej pod adresem strony internetowej: https://imgw.eb2b.com.pl Wszystkie informacje dotyczące prowadzonych postępowań są dostępne pod adresem wskazanym powyżej w zakładce pn.: „Postępowania”.

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
04.04.2018 10.05.2018, 11:00
29.05.2018, 11:00
Dostawa, wdrożenie, migracja z obecnie wykorzystywanej sieci oraz utrzymanie w pracy operacyjnej sieci WAN dla IMGW-PIB AZ/6/PN/U/AI/ko/18 usługi
04.04.2018 10.05.2018, 9:30
15.05.2018, 9:30
Świadczenie usług bezprzewodowej transmisji danych (GPRS) dla IMGW-PIB AZ/9/PN/U/AI/um/18 usługi
28.03.2018 12.04.2018, 9:00 Remont, polegający na wymianie istniejącej kotłowni węglowej na kotłownię gazową wraz z remontem instalacji wewnętrznych c. o., c. u. w., elektrycznej i gazowej w budynkach Oddziału IMGW-PIB w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14, oraz przebudowa przyłącza gazowego i wykonanie pomiędzy budynkami sieci zewnętrznych: gazowej, c. o. i kanalizacji sanitarnej (w zakresie zgodnym z projektem budowlanym) AZ/4/PN/RB/AA/inw/18 roboty budowlane
26.03.2018 25.04.2018, 10:20 Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Słupsku, ul. Drewniana
14.03.2018 18.04.2018, 12:00 Ogłoszenie o licytacji w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej zabudowanej wraz z prawem własności znajdującego się na nieruchomości budynku, położonej w miejscowości Zamość przy ul. Obronnej 1
02.02.2018 15.02.2018, 9:00
16.02.2018, 9:00
Świadczenie usług telekomunikacyjnych dla sieci WAN IMGW-PIB AZ/2/PN/U/AI/ko/18 usługi
03.01.2018 16.01.2018, 10:00
18.01.2018, 10:00
Kompleksowa usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej AZ/43/PN/U/AA/ko/17 usługi
21.12.2017 29.12.2017, 10:00 Świadczenie usług sprzątania obiektów Oddziału IMGW-PIB w Krakowie ZP/11/2017/OKk usługi
14.12.2017 22.12.2017, 9:30
27.12.2017, 9:30
Dostawa licencji na oprogramowanie w ramach umowy licencyjnej na użytkowanie wyspecyfikowanego oprogramowania dla IMGW-PIB AZ/42/PN/D/AI/ko,PSHM/17 dostawy
14.12.2017 22.12.2017, 10:00 Wykonywanie napraw, konserwacji oraz badań technicznych pojazdów będących własnością Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego, Oddział w Krakowie ZP/9/2017/OKk usługi