Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
21 października 2021 2 grudnia 2021, 11:00 Dostawa sprzętu do pomiarów geodezyjnych OVFMP 4A.1.6 dostawy
15 kwietnia 2021 27 maja 2021, 11:00 Modernizacja Infrastruktury Teleinformatycznej; Modernization of ICT Infrastructure OVFMP 4A.4.2 dostawy
17 marca 2021 29 kwietnia 2021, 11:00 Dostawa sprzętu biurowego do indywidualnego miejsca przeznaczenia (komputery); Personal Productivity and Office Equipment (computers) OVFMP4A.4.3c dostawy
29 grudnia 2020 8 stycznia 2021, 11:00 Przeglądy okresowe oraz bieżące naprawy i serwis ogumienia w pojazdach użytkowanych przez IMGW-PIB w okresie 12 miesięcy WZP-262-40/2020 usługi
22 grudnia 2020 8 stycznia 2021, 10:00 Wykonanie wzmocnienia stropu w pomieszczeniu serwerowni w budynku Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14 WZP-262-39/2020 roboty budowlane
10 grudnia 2020 18 grudnia 2020, 11:00 „Usługa odkwaszenia zbioru rękopisów stanowiących przedmiot projektu „Cyfryzacja archiwalnych danych meteorologicznych gromadzonych na ziemiach Małopolski od XIX do połowy XX wieku”, realizowana w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa Małopolska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020” WZP-262-38/2020 usługi
10 grudnia 2020 18 grudnia 2020, 10:00 „Dostawa przyrządów do pomiaru parametrów meteorologicznych na potrzeby lotniskowych stacji meteorologicznych oraz HMSPO” WZP-262-37/2020 dostawy
13 listopada 2020 16 grudnia 2020, 10:00 „Najem długoterminowy samochodów na potrzeby Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w okresie 48 miesięcy z podziałem na 2 części” WZP-262-36/2020 dostawy
10 listopada 2020 20 listopada 2020, 10:00 Dostawa 3 sztuk przepływomierzy profilujących ADCP (Acoustic Doppler Current Profiler) wraz z zestawem precyzyjnego odbiornika GPS do głębokich wód WZP-262-35/2020 dostawy
23 października 2020 1 grudnia 2020, 10:00 „Usługa ubezpieczenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w zakresie ubezpieczenia mienia oraz odpowiedzialności cywilnej z podziałem na 4 części” WZP-262-34/2020 usługi