Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia publiczne

Zamówienia publiczne

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
22 lutego 2022 8 kwietnia 2022, 11:00 Dostawa środków transportu wodnego do pomiarów rzecznych / Provision of water transport means for river measurements OVFMP 4A.1.5 dostawy
16 lutego 2022 4 kwietnia 2022, 11:00 Modernizacja i rozbudowa systemu telemetrii do modelowania i prognozowania hydrologicznego, w tym danych promieniowania słonecznego z zapewnieniem łączności / Modernization and extension of the Telemetry System for hydrological modeling and forecasting, including solar radiation data and connection provision OVFMP 4A.1.1a dostawy
14 stycznia 2022 24 lutego 2022, 11:00 Dostawa sprzętu do pomiarów hydrologicznych i hydrometrycznych / Provision of hydrometric measurements equipment OVFMP 4A.1.4 dostawy
10 stycznia 2022 16 lutego 2022, 11:00 Modernizacja i rozbudowa systemu pomiarowo-prognostycznego dla wzmocnienia hydrologiczno-meteorologicznej ochrony przeciwpowodziowej obszarów nadmorskich; Modernization and extension of the measuring and forecasting system for strengthening hydrological and meteorological flood protection in coastal areas OVFMP 4A.2 dostawy
17 grudnia 2021 28 stycznia 2022, 11:00 Dostawa, montaż oraz uruchomienie agregatów prądotwórczych, zasilaczy awaryjnych oraz przeciwpożarowych wyłączników prądu na stacjach hydrologiczno – meteorologicznych roboty budowlane
21 października 2021 2 grudnia 2021, 11:00 Dostawa sprzętu do pomiarów geodezyjnych OVFMP 4A.1.6 dostawy
15 kwietnia 2021 27 maja 2021, 11:00 Modernizacja Infrastruktury Teleinformatycznej; Modernization of ICT Infrastructure OVFMP 4A.4.2 dostawy
17 marca 2021 29 kwietnia 2021, 11:00 Dostawa sprzętu biurowego do indywidualnego miejsca przeznaczenia (komputery); Personal Productivity and Office Equipment (computers) OVFMP4A.4.3c dostawy
29 grudnia 2020 8 stycznia 2021, 11:00 Przeglądy okresowe oraz bieżące naprawy i serwis ogumienia w pojazdach użytkowanych przez IMGW-PIB w okresie 12 miesięcy WZP-262-40/2020 usługi
22 grudnia 2020 8 stycznia 2021, 10:00 Wykonanie wzmocnienia stropu w pomieszczeniu serwerowni w budynku Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w Krakowie przy ul. Piotra Borowego 14 WZP-262-39/2020 roboty budowlane