Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży

tel: (22) 56-94-271
tel: (22) 56-94-274

e-mail: biznes@imgw.pl

Rozwiń menu

Biuletyn Informacji Publicznej   >   Zamówienia poniżej 30 tys. Euro - ARCHIWUM

Zamówienia poniżej 30 tys. Euro – ARCHIWUM

Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa postępowania Numer postępowania Rodzaj zamówienia
14 maja 2021 14 maja 2021, 8:15 Wykonanie oznakowania informacyjnego 13 sztuk samochodów służbowych stanowiących wyposażenie IMGW-PIB w Warszawie przy ul. Podleśnej 61
14 maja 2021 14 maja 2021, 8:15 Dostawa oleju napędowego do celów grzewczych, zgodnego z normą PN-C-96024, dla obiektu IMGW – PIB we Włodawie
14 maja 2021 14 maja 2021, 8:15 „Wykonanie usługi dedykowanych szkoleń zamkniętych w trybie on-line dla kadry zarządczej i kierowniczej IMGW-PIB. Tematyka szkoleń: Zarządzanie personelem”
14 maja 2021 14 maja 2021, 8:15 Wymiana obróbek blacharskich attyk wraz z innymi robotami towarzyszącymi na dachu budynku SHM Płock
14 maja 2021 14 maja 2021, 8:15 Wykonanie przeglądów elektrostatycznych w budynku balonowi SPA przy ul. Granicznej we Wrocławiu.
14 maja 2021 14 maja 2021, 8:15 Wykonanie sprężeń kluczem dynamometrycznym połączeń elementów konstrukcji dysku górnego Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce
14 maja 2021 14 maja 2021, 8:15 Przegląd pomp zasilających w wodę obiekt WOM Śnieżka wraz z usunięciem usterek wskazanych w Raporcie z roku 2020.
14 maja 2021 14 maja 2021, 8:15 Przeglądy serwisowe urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w budynkach IMGW-PIB w Gdyni przy ulicy Waszyngtona 42
14 maja 2021 14 maja 2021, 8:15 Przeglądy techniczne, konserwacja oraz serwis urządzeń klimatyzacyjnych w obiektach IMGW-PIB w Krakowie, w okresie 24 miesięcy
14 maja 2021 14 maja 2021, 8:15 Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej w celu zrealizowania zadania pn: „Wykonanie robót budowlanych polegających na zabezpieczeniu poszycia dachowego 2 dysków WOM Śnieżka”.