Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
19.02.2024

Specjalista/Starszy specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych, Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy już od 1919 roku prognozuje pogodę, prowadzi analizy i prace badawcze. Pogoda i klimat to jeden z najważniejszych tematów we współczesnym świecie. Jesteśmy Instytutem skupiającym wysokiej klasy profesjonalistów oraz posiadamy niezbędną infrastrukturę. Naszą misją jest informowanie społeczeństwa i organizacji o warunkach atmosferycznych – meteorologicznych i hydrologicznych, zmianach klimatu oraz wszystkich czynnikach wpływających na aktualną pogodę w Polsce. Jesteśmy członkiem wielu organizacji międzynarodowych. Reprezentujemy Polskę na forum WMO (Światowa Organizacja Meteorologiczna) czy EUMETSAT (Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych). Uczestniczymy w pracach badawczych od Arktyki po Afrykę.

Praca w Instytucie to szereg wyzwań we współpracy z najwyższej klasy specjalistami. Czekamy na najlepszych w Warszawie, Gdyni, Wrocławiu, Krakowie, na Kasprowym Wierchu, Śnieżce, Helu oraz w wielu innych miejscach Polski.

Aktualnie poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista/Starszy specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych

umowa na zastępstwo

Miejsce pracy: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej

– Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

Jeśli chcesz dołączyć do grona specjalistów IMGW-PIB na poszukiwane przez nas stanowisko powinieneś poznać:

Kluczowe obowiązki:
 • opracowywanie projektów umów tj.: (dostaw, usług, robót budowlanych) do postępowań
  o udzielenie zamówień publicznych do których stosuje się Ustawę Prawo zamówień publicznych;
 • opracowywanie projektów umów tj.: (dostaw, usług, robót budowlanych) umów dla zamówień poniżej 130 000 złotych do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • udział w pracach Komisji Przetargowych w charakterze członka komisji przetargowej odpowiedzialnego za przygotowanie umów, w tym również udzielanie odpowiedzi na pytania wykonawców dotyczące wzorów umów;
 • uzgadnianie z odpowiednimi jednostkami/komórkami merytorycznymi IMGW-PIB umów do postępowań o udzielenie zamówień publicznych do których stosuje się Ustawę Prawo zamówień publicznych oraz do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych w odniesieniu m.in. odpowiedzialności, gwarancji, ceny, formy zapłaty, ochrony własności intelektualnych i prawnych, zabezpieczenia wykonania;
 • uzgadnianie pod względem prawnym z Biurem Prawnym z radcą prawnym IMGW-PIB umów do postępowań o udzielenie zamówień publicznych do których stosuje się Ustawę Prawo zamówień publicznych oraz do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych;
 • przygotowywanie aneksów do zawartych przez IMGW-PIB umów dotyczących zamówień publicznych w przypadku konieczności wprowadzenia zmian powodujących modyfikację treści umów;
 • prowadzenie rejestrów umów w IMGW-PIB, zgodnie z kompetencjami Wydziału Zamówień Publicznych;
 • obsługa dokumentów w systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów (wnioski
  o wszczęcie postępowania, wnioski zakupowe), zgodnie z procedurami wewnętrznymi IMGW-PIB;
 • zamieszczanie – zgodnie z Ustawą Prawo zamówień publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszeń o wykonaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Nasze oczekiwania:
 • Ukończone wyższe studia w Polsce lub zagraniczne uznane w Polsce i uzyskanie tytułu magistra. Preferowane kierunki m.in.: prawo, administracja.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Cechy osobowości tj. odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, terminowość.
 • Znajomości systemów/programów informatycznych: MS Word, MS Outlook, MS Windows XP/10, systemu informacji prawnej LEX.
 • Znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dotyczącym umów o udzielenie zamówienia publicznego oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Doświadczenie w przygotowywaniu umów tj.: (dostaw, usług, robót budowlanych) dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych z zastosowaniem Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz umów zakupowych do których nie stosuje się Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Doświadczenie w zakresie wykonywania zadań w pracach Komisji Przetargowych
  w charakterze Członka Komisji ds. umów.
 • Dodatkowo w przypadku stanowiska: Specjalisty:

Staż pracy 3 lata w tym: minimum roczne doświadczenie w przygotowywaniu umów tj.: (dostaw, usług, robót budowlanych) dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych
z zastosowaniem Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Dodatkowo w przypadku stanowiska Starszego Specjalisty:

Staż pracy 7 lat w tym: minimum 2-letnie doświadczenie w przygotowywaniu umów tj.: (dostaw, usług, robót budowlanych) dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu z zastosowaniem Ustawy Prawo zamówień publicznych.

Mile widziane:
 • dodatkowe wykształcenie w zakresie zamówień publicznych (kursy certyfikowane, kursy, ukończona aplikacja radcowska lub jej odbywanie w trakcie).
 • znajomość języka obcego.
 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych
  w szczególności w jednostkach naukowych, badawczych, doświadczenie po stronie Zamawiającego.
Oferujemy:
 • Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w Instytucji o 100 letniej tradycji, nastawionej na innowacje
  i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 • Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • Umowę o pracę.
 • Dodatkowe ubezpieczenie na życie.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Uczestniczenie w targach branżowych na całym świecie.
 • Szkolenia, możliwość rozwoju i poszerzania kompetencji.
 • Pracowniczy Program Emerytalny.
 • Tworzenie wyjątkowych, luksusowych produktów.
 • Możliwość awansów pionowych i poziomych.
 • Pracownicze Plany Kapitałowe.
 • Specjalistyczne branżowe wydawnictwa.

Jeśli chcesz dołączyć do grona specjalistów IMGW-PIB wyślij CV w terminie do: w terminie do: 11 marca 2024 do godz. 16:00 na adres e-mail: anna.bilinska@imgw.pl

Dokumenty można również przesłać pocztą na adres: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa z dopiskiem: Wydział Zamówień Publicznych „oferta pracy”, bądź złożyć w Kancelarii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego. Za datę złożenia dokumentów uważa się datę ich wpływu do Kancelarii IMGW-PIB – decyduje data stempla.

w temacie maila: Specjalista/Starszy specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych

Przesłanie aplikacji jest jednoznaczne z wyrażaniem niniejszej zgody:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB w celu prowadzenia rekrutacji
na aplikowane przeze mnie stanowisko”.
Jednocześnie przypominamy i prosimy o wpisanie ww. zapisu
w przesyłanym CV.

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.imgw.pl/instytut/rodo

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Informację wytworzył: Anna Bilińska

Informację opublikował: Robert Kazimierczak

Liczba wyświetleń: 287

Data wytworzenia: 19 lutego 2024, 11:31

Data publikacji: 19 lutego 2024, 11:31

Data ostatniej modyfikacji: 11 marca 2024, 10:27

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
11 marca 2024 o 10:27:33 [Current Revision] Robert Kazimierczak
19 lutego 2024 o 11:31:46 Robert Kazimierczak