Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
08.02.2024

Młodszy specjalista, Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju, Zespół Prognoz Specjalistycznych, komórka agrometeo, Poznań, Gdynia, Białystok, Warszawa, Kraków

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy już od 1919 roku prognozuje pogodę, prowadzi analizy i prace badawcze. Pogoda i klimat to jeden z najważniejszych tematów we współczesnym świecie. Jesteśmy Instytutem skupiającym wysokiej klasy profesjonalistów oraz posiadamy niezbędną infrastrukturę. Naszą misją jest informowanie społeczeństwa i organizacji o warunkach atmosferycznych – meteorologicznych i hydrologicznych – zmianie klimatu oraz wszystkich czynnikach wpływających na aktualną pogodę w Polsce. Jesteśmy członkiem wielu organizacji międzynarodowych. Reprezentujemy Polskę na forum WMO (Światowa Organizacja Meteorologiczna) czy EUMETSAT (Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych). Uczestniczymy w pracach badawczych od Arktyki po Afrykę.

Praca w Instytucie to szereg wyzwań we współpracy z najwyższej klasy specjalistami. Czekamy na najlepszych w naszych środkach w Warszawie, Gdyni, Wrocławiu, Krakowie, na Kasprowym Wierchu, Śnieżce, Helu oraz wielu innych miejscach Polski.

Aktualnie poszukuje pracownika na stanowisko:

Młodszy specjalista, Centrum Meteorologicznej Osłony Kraju, Zespół Prognoz Specjalistycznych, komórka produktów agrometeorologicznych

Miejsce pracy: Zespół Prognoz Specjalistycznych
60-594 Poznań, ul. Dąbrowskiego 174/176

lub jedno z miast: Poznań, Gdynia, Białystok, Warszawa, Kraków

Jeśli chcesz dołączyć do grona specjalistów IMGW-PIB na poszukiwanym przez nas stanowisku, powinieneś poznać:

Kluczowe obowiązki:
 • bieżące, merytoryczne prowadzenie i nadzorowanie serwisu internetowej osłony agrometeorologicznej Polski,
 • poszerzanie zakresu osłony agrometeorologicznej o nowe zagadnienia związane z produkcją rolną,
 • realizacja prac i analiz dotyczących szeroko rozumianego środowiska naturalnego, przede wszystkim w zakresie agrometeorologii, a także klimatologii i meteorologii,
 • inicjowanie prac metodycznych i badawczych w zakresie ww. dziedzin,
 • popularyzacja wyników prac i analiz w formie publikacji, wystąpień na konferencjach, spotkaniach tematycznych itp.,
 • bieżące gromadzenie i kontrola ilościowa, jakościowa oraz merytoryczna informacji o pojawach fenologicznych z sieci pomiarowej IMGW-PIB,
 • bieżące opracowywanie materiałów fenologicznych w formie liczbowej oraz za pomocą narzędzi GIS i przygotowanie ich do zamieszczania na stronach internetowych IMGW-PIB,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi IMGW-PIB w zakresie niezbędnym do realizacji powierzonych zadań,
 • praca w aplikacjach bazodanowych.
Nasze oczekiwania:
 • wykształcenie wyższe: techniczne, rolnicze lub pokrewne,
 • znajomość metod inżynierskich,
 • wiedza ogólna w zakresie teledetekcji satelitarnej, przetwarzania danych satelitarnych oraz statystyki,
 • umiejętność pracy pod systemem Windows,
 • umiejętność programowania (przynajmniej podstawowa) w języku C, wskazana również w Pythonie,
 • otwartość na dalsze doskonalenie warsztatu informatycznego (R, gdal, Proj, Golden Software Surfer i inne narzędzia do przetwarzania danych przestrzennych),
 • dobra znajomość pakietu MS Office,
 • praktyczna znajomość aplikacji GIS,
 • podstawy wiedzy o wzajemnych powiązaniach i interakcjach pomiędzy poszczególnymi sferami środowiska naturalnego,
 • kreatywność w inicjowaniu prac metodycznych i badawczych w zakresie agrometeorologii i fenologii,
 • zdolność przestrzennego i logicznego myślenia,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność samodzielnej pracy, w tym planowania i samodzielnego zorganizowania czasu pracy,
 • zaangażowanie, komunikatywność, sumienność, chęć rozwoju zawodowego.
Mile widziane:
 • praktyczna wiedza na temat przetwarzania danych w językach: Python, R,
 • praktyczna umiejętność programowania wsadowego pod Windows (skrypty bat i sh),
 • praktyczna wiedza z zakresu teledetekcji.
Oferujemy:
 • Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w Instytucji o 100-letniej tradycji, nastawionej na innowacje
  i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 • Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • Umowę o pracę.
 • Dodatkowe ubezpieczenie na życie.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Uczestniczenie w targach branżowych na całym świecie.
 • Szkolenia, możliwość rozwoju i poszerzania kompetencji.
 • Pracowniczy Program Emerytalny.
 • Tworzenie wyjątkowych, luksusowych produktów.
 • Możliwość awansów pionowych i poziomych.
 • Pracownicze Plany Kapitałowe.
 • Specjalistyczne branżowe wydawnictwa.

Jeśli chcesz dołączyć do grona specjalistów IMGW-PIB wyślij CV w terminie do: 10.03.2024
na adres: joanna.chmist-sikorska@imgw.pl

w temacie maila: rekrutacja agrometeo

Przesłanie aplikacji jest jednoznaczne z wyrażaniem niniejszej zgody:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB w celu prowadzenia rekrutacji
na aplikowane przeze mnie stanowisko”.
Jednocześnie przypominamy i prosimy o wpisanie ww. zapisu
w przesyłanym CV.

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.imgw.pl/instytut/rodo.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

Informację wytworzył: Joanna Chmist

Informację opublikował: Robert Kazimierczak

Liczba wyświetleń: 725

Data wytworzenia: 8 lutego 2024, 11:50

Data publikacji: 8 lutego 2024, 11:50

Data ostatniej modyfikacji: 10 marca 2024, 11:49

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
10 marca 2024 o 11:49:04 [Current Revision] Robert Kazimierczak
8 lutego 2024 o 11:50:32 Robert Kazimierczak