Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
05.06.2023

Od Stażysty z wyższym wykształceniem do Archiwisty, Wydział Baz Danych, Zespół ds. Archiwum, Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy już od 1919 roku prognozuje pogodę, prowadzi analizy i prace badawcze. Pogoda i klimat to jeden z najważniejszych tematów we współczesnym świecie. Jesteśmy Instytutem skupiającym wysokiej klasy profesjonalistów oraz posiadamy niezbędną infrastrukturę. Naszą misją jest informowanie społeczeństwa i organizacji o warunkach atmosferycznych – meteorologicznych i hydrologicznych, zmianach klimatu oraz wszystkich czynnikach wpływających na aktualną pogodę w Polsce. Jesteśmy członkiem wielu organizacji międzynarodowych. Reprezentujemy Polskę na forum WMO (Światowa Organizacja Meteorologiczna) czy EUMETSAT (Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych). Uczestniczymy w pracach badawczych od Arktyki po Afrykę.

Praca w Instytucie to szereg wyzwań we współpracy z najwyższej klasy specjalistami. Czekamy na najlepszych w Warszawie, Gdyni, Wrocławiu, Krakowie, na Kasprowym Wierchu, Śnieżce, Helu oraz w wielu innych miejscach Polski.

Aktualnie poszukuje pracownika na stanowisko:

od Stażysta z wyższym wykształceniem do Archiwista, Wydział Baz Danych, Zespół ds. Archiwum

Miejsce pracy: Warszawa

Jeśli chcesz dołączyć do grona specjalistów IMGW-PIB na poszukiwane przez nas stanowisko powinieneś poznać:

Kluczowe obowiązki:

 • przyjmowanie do archiwum dokumentacji z komórek organizacyjnych Instytutu;
 • przeprowadzanie kwerend archiwalnych;
 • inicjowanie brakowania dokumentacji;
 • ewidencjonowanie dokumentacji i jej przechowywanie w zasobie archiwum zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
 • udostępnianie dokumentacji z zasobów archiwum, zgodnie z obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i zewnętrznymi;
 • przeprowadzanie skontrum dokumentacji;
 • prace związane z porządkowaniem dokumentacji znajdującej się w zasobie archiwum;
 • digitalizacja zasobu archiwum, w tym skanowanie dokumentacji pomiarowo-obserwacyjnej.

Nasze oczekiwania:

 • wykształcenie: średnie w zawodzie technik archiwista lub min. średnie
  z ukończonym kurs kancelaryjno-archiwalny I i II stopnia,
 • minimum 6 miesięcy doświadczenia w pracy w archiwum zakładowym lub składnicy akt instytucji publicznej;
 • biegłość w posługiwaniu się normatywami kancelaryjno-archiwalnymi;
 • bardzo dobra znajomość bezdziennikowego systemu kancelaryjnego;
 • znajomość ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz przepisów wykonawczych do ustawy;
 • znajomość obsługi komputera;
 • praktyczna znajomość programów pakietu MS Office (szczególnie Word, Excel);
 • umiejętność formułowania myśli na piśmie;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w pomieszczeniach na wysokościach do 3 m;
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy przy możliwym kontakcie z pyłem i kurzem;
 • terminowość, sumienność, systematyczność, zaangażowanie;
 • komunikatywność;
 • umiejętność pracy w zespole oraz pod presją czasu;
 • dążenie do realizacji celów;
 • wysoka kultura osobista;
 • umiejętność dobrej organizacji czasu pracy;
 • posiadanie obywatelstwa polskiego;
 • korzystanie z pełni praw publicznych;
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Mile widziane:

 • znajomość KPA;
 • znajomość ustawy o ochronie danych osobowych;
 • znajomość zasad funkcjonowania instytucji publicznej;
 • doświadczenie w obsłudze historycznego zasobu archiwalnego;
 • znajomość zakresu działania IMGW-PIB.

Oferujemy:

 • Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w Instytucji o 100 letniej tradycji, nastawionej na innowacje
  i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 • Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Jeśli chcesz dołączyć do grona specjalistów IMGW-PIB wyślij w terminie do: 18.06.2023 r. na adres: piotr.kozak@imgw.pl poniższe dokumenty, wpisując w temacie maila: Archiwista ZA

 • CV;
 • list motywacyjny z oczekiwaną wysokością wynagrodzenia brutto;
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia i doświadczenia;
 • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
 • oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Przesłanie aplikacji jest jednoznaczne z wyrażaniem niniejszej zgody:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”. Jednocześnie przypominamy i prosimy o wpisanie ww. zapisu w przesyłanym CV.

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.imgw.pl/instytut/rodo

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami. Nadesłane dokumenty nie będą zwracane.

Informację wytworzył: Piotr Kozak

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 456

Data wytworzenia: 5 czerwca 2023, 7:42

Data publikacji: 5 czerwca 2023, 7:42

Data ostatniej modyfikacji: 19 czerwca 2023, 0:00

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
19 czerwca 2023 o 00:00:11 [Current Revision] Agnieszka Madejak
5 czerwca 2023 o 07:42:38 Agnieszka Madejak