Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
03.03.2023

Inspektor Ochrony Danych, Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy już od 1919 roku prognozuje pogodę, prowadzi analizy i prace badawcze. Pogoda i klimat to jeden z najważniejszych tematów we współczesnym świecie. Jesteśmy Instytutem skupiającym wysokiej klasy profesjonalistów oraz posiadamy niezbędną infrastrukturę. Naszą misją jest informowanie społeczeństwa i organizacji o warunkach atmosferycznych – meteorologicznych i hydrologicznych, zmianach klimatu oraz wszystkich czynnikach wpływających na aktualną pogodę w Polsce. Jesteśmy członkiem wielu organizacji międzynarodowych. Reprezentujemy Polskę na forum WMO (Światowa Organizacja Meteorologiczna) czy EUMETSAT (Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych). Uczestniczymy w pracach badawczych od Arktyki po Afrykę.

 

Praca w Instytucie to szereg wyzwań we współpracy z najwyższej klasy specjalistami. Czekamy na najlepszych w Warszawie, Gdyni, Wrocławiu, Krakowie, na Kasprowym Wierchu, Śnieżce, Helu oraz w wielu innych miejscach Polski.

 

Aktualnie poszukuje pracownika na funkcję:

Inspektor Ochrony Danych

Miejsce pracy: Warszawa, Podleśna 61

 

Jeśli chcesz dołączyć do grona specjalistów IMGW-PIB na poszukiwane przez nas stanowisko powinieneś poznać:

 

Kluczowe obowiązki:
 • przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych w IMGW-PIB;
 • wspieranie administratora danych osobowych w realizacji obowiązków wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych, doradzanie w tej sprawie, podejmowanie działań zwiększających świadomość, organizacja szkoleń dla personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązanych z tym audytów;
 • współtworzenie i opiniowanie wewnętrznej dokumentacji w obszarze ochrony danych osobowych;
 • informowanie administratora danych osobowych oraz pracowników o obowiązkach spoczywających na nich na mocy RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych i doradzanie im w tej sprawie;
 • monitorowanie przestrzegania RODO oraz innych przepisów Unii lub państw członkowskich o ochronie danych oraz polityk administratora lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych;
 • udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z  35RODO;
 • podejmowanie działań zwiększających świadomość, organizowanie szkoleń personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązanych z tym audytów.
 • współpraca z organem nadzorczym;
 • pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
 • pełnienie na podstawie art. 38 ust. 4 RODO roli punktu kontaktowego dla osób, których dane są przetwarzane, w sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na podstawie RODO;
 • wypełnianie swojego zadania z należytym uwzględnieniem ryzyka związanego z operacjami przetwarzania, mając na uwadze charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania;
 • prowadzenie rejestru czynności przetwarzania danych osobowych oraz rejestru wszystkich kategorii czynności przetwarzania zgodnie z wytycznymi RODO.

 

Nasze oczekiwania:
 • wykształcenie wyższe drugiego stopnia;
 • co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe, w tym minimum trzy lata na stanowisku związanym z ochroną danych osobowych;
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i oraz korzystania z pełni praw publicznych;
 • posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych, w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyki w dziedzinie ochrony danych osobowych oraz umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań Inspektora danych osobowych, o których mowa w art. 47 ust. 1 Ustawy o ochronie danych osobowych;
 • kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem orzeczonym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.

 

Mile widziane:
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • umiejętność interpretacji i stosowania przepisów prawa dotyczącego ochrony danych osobowych,
 • umiejętność podejmowania decyzji;
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność samodzielnej pracy koncepcyjnej;
 • komunikatywność oraz umiejętność pracy pod presją czasu;
 • dobra znajomość obsługi programów MS Office;

 

Oferujemy:
 • Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w Instytucji o 100 letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 • Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • Umowę o pracę.
 • Dodatkowe ubezpieczenie na życie.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Uczestniczenie w targach branżowych na całym świecie.
 • Szkolenia, możliwość rozwoju i poszerzania kompetencji.
 • Pracowniczy Program Emerytalny.
 • Tworzenie wyjątkowych, luksusowych produktów.
 • Możliwość awansów pionowych i poziomych.
 • Pracownicze Plany Kapitałowe.
 • Specjalistyczne branżowe wydawnictwa.

 

Jeśli chcesz dołączyć do grona specjalistów IMGW-PIB wyślij CV w terminie do: 24 marca 2023 r.

na adres: justyna.kiec@imgw.pl

 

w temacie maila: Inspektor Ochrony Danych.

 

Przesłanie aplikacji jest jednoznaczne z wyrażaniem niniejszej zgody:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”. Jednocześnie przypominamy i prosimy o wpisanie ww. zapisu w przesyłanym CV.

 

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.imgw.pl/instytut/rodo

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Informację wytworzył: Justyna Kiec

Informację opublikował: Robert Kazimierczak

Liczba wyświetleń: 582

Data wytworzenia: 3 marca 2023, 11:00

Data publikacji: 3 marca 2023, 12:05

Data ostatniej modyfikacji: 25 marca 2023, 0:04

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
25 marca 2023 o 00:04:08 [Current Revision] Robert Kazimierczak
3 marca 2023 o 12:05:03 Robert Kazimierczak