Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
25.03.2022

Kierownik Wydziału Księgowości, p.o. Główny Księgowy – Biuro Finansów, Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy już od 1919 roku prognozuje pogodę, prowadzi analizy i prace badawcze. Pogoda i klimat to jeden z najważniejszych tematów we współczesnym świecie. Jesteśmy Instytutem skupiającym wysokiej klasy profesjonalistów oraz posiadamy niezbędną infrastrukturę. Naszą misją jest informowanie społeczeństwa i organizacji o warunkach atmosferycznych – meteorologicznych i hydrologicznych, zmianach klimatu oraz wszystkich czynnikach wpływających na aktualną pogodę w Polsce. Jesteśmy członkiem wielu organizacji międzynarodowych. Reprezentujemy Polskę na forum WMO (Światowa Organizacja Meteorologiczna) czy EUMETSAT (Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych). Uczestniczymy w pracach badawczych od Arktyki po Afrykę.

Praca w Instytucie to szereg wyzwań we współpracy z najwyższej klasy specjalistami. Czekamy na najlepszych w Warszawie, Gdyni, Wrocławiu, Krakowie, na Kasprowym Wierchu, Śnieżce, Helu oraz w wielu innych miejscach Polski.

 

Aktualnie poszukuje pracownika na stanowisko:

Kierownik Wydziału Księgowości, p.o. Główny Księgowy – Biuro Finansów

Miejsce pracy: Warszawa

 

Jeśli chcesz dołączyć do grona specjalistów IMGW-PIB na poszukiwane przez nas stanowisko powinieneś poznać: 

Kluczowe obowiązki:

 

 • prowadzenie pełnej rachunkowości Instytutu zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi organu prowadzącego,
 • nadzór i kontrola nad prawidłowym prowadzeniem ksiąg rachunkowych oraz ewidencją dokumentacji pod względem poprawności zapisów,
 • kontrola nad terminowym regulowaniem zobowiązań, w tym podatkowych wynikających z deklaracji podatkowej CIT i VAT,
 • kontrola rejestrów VAT,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
 • współudział w opracowaniu planu kont zgodnie z określonymi standardami sprawozdawczymi, wymogami controllingu oraz prawem podatkowym.
 • ewidencja środków trwałych oraz rozliczanie inwentaryzacji,
 • nadzór nad gospodarka magazynowa,
 • bieżąca weryfikacja stanu aktywów i pasywów, kont wynikowych oraz pozabilansowych, wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
 • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 • prowadzenie i uzgadnianie kont rozrachunkowych,
 • nadzorowanie właściwego obiegi, utrzymania, przechowywania i archiwizacji dokumentów księgowych,
 • udział w kontrolach wewnętrznych i zewnętrznych,
 • wnioskowanie do bezpośredniego przełożonego z propozycją aktualizacji obowiązujących norm prawnych, działań naprawczych i usprawniających funkcjonowanie Instytutu (tworzenie procedur, instrukcji),
 • organizowanie i nadzorowanie prac związanych z obsługą finansowo-księgową – zarzadzanie zespołem.

 

Nasze oczekiwania:
 • dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub inny równorzędny (preferowane kierunki: rachunkowość, ekonomia),
 • min 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na stanowisku w obszarze finansów,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku Głównego Księgowego,
 • minimum 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu zespołem, przynajmniej 5-osobowym,
 • umiejętności samodzielnego sporządzania sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych (VAT, CIT), sprawozdań GUS,
 • znajomość ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rachunkowości oraz międzynarodowych standardów rachunkowości,
 • bardzo dobra znajomość obsługi programów finansowo-księgowych,
 • doświadczenie w tworzeniu, analizie i modyfikowaniu polityki rachunkowości,
 • znajomość MS Excel, Ms Word na poziomie zaawansowanym,
 • umiejętność analitycznego myślenia i wyciągania wniosków, tworzenia prezentacji i raportów,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • dokładność, sumienność i terminowość w realizacji zadań,
 • samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań.

 

Mile widziane:

 

 • posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydanego na podstawie odrębnych przepisów,
 • znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • znajomość przepisów regulujących funkcjonowanie państwowych instytutów badawczych,
 • znajomość programu finansowo-księgowego Simple,
 • dobra znajomość języka angielskiego,

 

Oferujemy:

 

 • Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w Instytucji o 100 letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 • Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • Umowę o pracę.
 • Dodatkowe ubezpieczenie na życie.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Uczestniczenie w targach branżowych na całym świecie.
 • Szkolenia, możliwość rozwoju i poszerzania kompetencji.
 • Pracowniczy Program Emerytalny.
 • Tworzenie wyjątkowych, luksusowych produktów.
 • Możliwość awansów pionowych i poziomych.
 • Pracownicze Plany Kapitałowe.
 • Specjalistyczne branżowe wydawnictwa.

 

 

Jeśli chcesz dołączyć do grona specjalistów IMGW-PIB wyślij CV w terminie do: 12.04.2022 r. na adres: iwona.marciniak@imgw.pl

w temacie maila: rekrutacja – p.o. Główny Księgowy – Biuro Finansów.

 

Przesłanie aplikacji jest jednoznaczne z wyrażaniem niniejszej zgody:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”. Jednocześnie przypominamy i prosimy o wpisanie ww. zapisu w przesyłanym CV.

 

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.imgw.pl/instytut/rodo

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

 

 

Informację wytworzył:

Informację opublikował: Robert Kazimierczak

Liczba wyświetleń: 563

Data wytworzenia: nie podano

Data publikacji: 25 marca 2022, 13:30

Data ostatniej modyfikacji: 12 kwietnia 2022, 23:59

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
12 kwietnia 2022 o 23:59:35 [Current Revision] Robert Kazimierczak
25 marca 2022 o 13:30:36 Robert Kazimierczak