Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
28.06.2021

Starszy Specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych IMGW-PIB, Warszawa

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy już od 1919 roku prognozuje pogodę, prowadzi analizy i prace badawcze. Pogoda i klimat to jeden z najważniejszych tematów we współczesnym świecie. Jesteśmy Instytutem skupiającym wysokiej klasy profesjonalistów oraz posiadamy niezbędną infrastrukturę. Naszą misją jest informowanie społeczeństwa i organizacji o warunkach atmosferycznych – meteorologicznych i hydrologicznych, zmianach klimatu oraz wszystkich czynnikach wpływających na aktualną pogodę w Polsce. Jesteśmy członkiem wielu organizacji międzynarodowych. Reprezentujemy Polskę na forum WMO (Światowa Organizacja Meteorologiczna) czy EUMETSAT (Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych). Uczestniczymy w pracach badawczych od Arktyki po Afrykę.

 

Praca w Instytucie to szereg wyzwań we współpracy z najwyższej klasy specjalistami. Czekamy na najlepszych w Warszawie, Gdyni, Wrocławiu, Krakowie, na Kasprowym Wierchu, Śnieżce, Helu oraz w wielu innych miejscach Polski.

 

Aktualnie poszukuje pracownika na stanowisko:

Starszy Specjalista

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy

– Wydział Zamówień Publicznych

Miejsce pracy: Warszawa, ul. Podleśna 61

 

Jeśli chcesz dołączyć do grona specjalistów IMGW-PIB na poszukiwane przez nas stanowisko powinieneś poznać:

 Kluczowe obowiązki: 

 • Udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania postępowań o udzielanie zamówień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z zachowaniem wymagań ustawowych co do czynności ich formy jak i terminowości, w tym dbanie o kompletność dokumentacji postępowania oraz bezpieczne przechowywanie.
 • Sporządzanie dokumentacji przetargowej zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych oraz procedurami wewnętrznymi IMGW-PIB.
 • Sporządzanie pism wynikających z procedury przetargowej.
 • Dokonywanie ogłoszeń związanych z postępowaniami w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przewidzianych przepisami prawa, w tym procedurami wewnętrznymi IMGW-PIB.
 • Udział i wykonywanie zadań w pracach Komisji Przetargowych w charakterze Sekretarza Komisji Przetargowej, Członka Komisji Przetargowej bądź Przewodniczącego Komisji Przetargowej, zgodnie z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi IMGW-PIB obowiązującymi w tym zakresie.
 • Koordynowanie prowadzonych postepowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Współpraca z jednostkami/komórkami organizacyjnymi IMGW-PIB wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Obsługa elektroniczna zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi.
 • Prowadzenie rejestrów dotyczących procesu zamówień publicznych w IMGW-PIB
 • Archiwizacja dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i regulacjami wewnętrznymi IMGW-PIB obowiązującymi w tym zakresie.

Nasze oczekiwania: 

 • Ukończone wyższe studia w Polsce lub zagraniczne uznane w Polsce i uzyskanie tytułu magistra. Preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia, kierunki techniczne.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Cechy osobowości tj. odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, terminowość.
 • Znajomości systemów/programów informatycznych: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Windows XP/10, systemu informacji prawnej LEX, umiejętność obsługi miniPortalu, Platformy zakupowej eB2B lub/i innych platform zakupowych.
 • Dobra znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do w/w Ustawy, orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Doświadczenie w zakresie wykonywania zadań w pracach Komisji Przetargowych w charakterze Sekretarza Komisji, Przewodniczącego Komisji, Członka Komisji.
 • Staż pracy 7 lat w tym:

– minimum 3-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 Mile widziane: 

 • dodatkowe wykształcenie w zakresie zamówień publicznych (studia podyplomowe, kursy certyfikowane, kursy).
 • znajomość języka obcego.
 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych w szczególności w jednostkach naukowych, badawczych, doświadczenie po stronie Zamawiającego.
 • Doświadczenie w prowadzeniu postepowań za pomocą Platformy zakupowej eB2B.

 Oferujemy: 

 • Możliwość rozwoju osobistego, poszerzenia wiedzy i umiejętności oraz zdobycia atrakcyjnego doświadczenia zawodowego, w Instytucji o 100 letniej tradycji, nastawionej na innowacje i doskonalenie w zakresie nowoczesnych technologii badawczych.
 • Współpracę z gronem wysoko wykwalifikowanych specjalistów.
 • Umowę o pracę.
 • Dodatkowe ubezpieczenie na życie.
 • Prywatną opiekę medyczną.
 • Niezbędne narzędzia pracy.
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
 • Uczestniczenie w targach branżowych na całym świecie.
 • Szkolenia, możliwość rozwoju i poszerzania kompetencji.
 • Pracowniczy Program Emerytalny.
 • Tworzenie wyjątkowych, luksusowych produktów.
 • Możliwość awansów pionowych i poziomych.
 • Pracownicze Plany Kapitałowe.
 • Specjalistyczne branżowe wydawnictwa.

 


Jeśli chcesz dołączyć do grona specjalistów IMGW-PIB wyślij CV w terminie do:
23 lipca 2021 r.  na adres: anna.bilinska@imgw.pl

 

w temacie maila: st. specjalista w WZP (stanowisko i nazwa jednostki organizacyjnej).

 

Przesłanie aplikacji jest jednoznaczne z wyrażaniem niniejszej zgody:Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”. Jednocześnie przypominamy i prosimy o wpisanie ww. zapisu w przesyłanym CV.

 

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.imgw.pl/instytut/rodo

 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Informację wytworzył: Anna Bilińska

Informację opublikował: Robert Kazimierczak

Liczba wyświetleń: 953

Data wytworzenia: 28 czerwca 2021, 8:00

Data publikacji: 28 czerwca 2021, 9:03

Data ostatniej modyfikacji: 24 lipca 2021, 0:00

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
24 lipca 2021 o 00:00:34 [Current Revision] Robert Kazimierczak
28 czerwca 2021 o 09:06:26 Robert Kazimierczak
28 czerwca 2021 o 09:04:19 Robert Kazimierczak
28 czerwca 2021 o 09:03:34 Robert Kazimierczak