Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Hydrologia, prognozy i inne:
+48 573 006 738

Ekspertyzy i dane archiwalne:
+48 573 801 718

 

Rozwiń menu
10.12.2020

„Dostawa przyrządów do pomiaru parametrów meteorologicznych na potrzeby lotniskowych stacji meteorologicznych oraz HMSPO”

„Dostawa przyrządów do pomiaru parametrów meteorologicznych na potrzeby lotniskowych stacji meteorologicznych oraz HMSPO”

Oznaczenie sprawy: WZP-262-37/2020

Termin składania ofert:  do dnia 18 grudnia 2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:  w dniu 18 grudnia 2020 r. o godz. 11:00

Termin składania ofert:  do dnia 21 grudnia 2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:  w dniu 21 grudnia 2020 r. o godz. 11:00

Termin składania ofert:  do dnia 23 grudnia 2020 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:  w dniu 23 grudnia 2020 r. o godz. 12:00

Link do transmisji on-line z sesji otwarcia ofert:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjFlZjQwZjYtMGEyYS00MDFlLWI0NTgtYzYyMGNkNTYwZTcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db1f29b-a80d-4de3-abfe-9742e6af1177%22%2c%22Oid%22%3a%225898e89d-7755-409e-9c17-9d72e7f352e2%22%7d

Załączniki:

Informację wytworzył: Grażyna Głowacka-Chłopaś

Informację opublikował: Grażyna Głowacka-Chłopaś

Liczba wyświetleń: 1598

Data wytworzenia: 10 grudnia 2020, 12:05

Data publikacji: 10 grudnia 2020, 12:07

Data ostatniej modyfikacji: 29 grudnia 2020, 15:59

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
29 grudnia 2020 o 15:59:04 [Current Revision] Grażyna Głowacka-Chłopaś
18 grudnia 2020 o 14:09:34 Grażyna Głowacka-Chłopaś
17 grudnia 2020 o 15:13:32 Grażyna Głowacka-Chłopaś
16 grudnia 2020 o 21:25:37 Łukasz Podłucki
10 grudnia 2020 o 12:07:40 Grażyna Głowacka-Chłopaś