Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
10.12.2020

„Dostawa przyrządów do pomiaru parametrów meteorologicznych na potrzeby lotniskowych stacji meteorologicznych oraz HMSPO”

„Dostawa przyrządów do pomiaru parametrów meteorologicznych na potrzeby lotniskowych stacji meteorologicznych oraz HMSPO”

Oznaczenie sprawy: WZP-262-37/2020

Termin składania ofert:  do dnia 18 grudnia 2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:  w dniu 18 grudnia 2020 r. o godz. 11:00

Termin składania ofert:  do dnia 21 grudnia 2020 r. do godz. 10:00

Termin otwarcia ofert:  w dniu 21 grudnia 2020 r. o godz. 11:00

Termin składania ofert:  do dnia 23 grudnia 2020 r. do godz. 11:00

Termin otwarcia ofert:  w dniu 23 grudnia 2020 r. o godz. 12:00

Link do transmisji on-line z sesji otwarcia ofert:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjFlZjQwZjYtMGEyYS00MDFlLWI0NTgtYzYyMGNkNTYwZTcz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db1f29b-a80d-4de3-abfe-9742e6af1177%22%2c%22Oid%22%3a%225898e89d-7755-409e-9c17-9d72e7f352e2%22%7d

Załączniki:

Informację wytworzył: Grażyna Głowacka-Chłopaś

Informację opublikował: Agnieszka Madejak

Liczba wyświetleń: 1890

Data wytworzenia: 10 grudnia 2020, 12:05

Data publikacji: 10 grudnia 2020, 12:07

Data ostatniej modyfikacji: 6 lutego 2024, 8:31

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
6 lutego 2024 o 08:31:59 [Current Revision] Agnieszka Madejak
18 grudnia 2020 o 14:09:34 Agnieszka Madejak
17 grudnia 2020 o 15:13:32 Agnieszka Madejak
16 grudnia 2020 o 21:25:37 Łukasz Podłucki
10 grudnia 2020 o 12:07:40 Agnieszka Madejak