Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
13.11.2020

„Najem długoterminowy samochodów na potrzeby Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w okresie 48 miesięcy z podziałem na 2 części”

Oznaczenie sprawy: WZP-262-36/2020

Termin składania ofert:  do dnia 16 grudnia 2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  w dniu 16 grudnia 2020 r. o godz. 11:00

Termin składania ofert:  do dnia 23 grudnia 2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  w dniu 23 grudnia 2020 r. o godz. 11:00

Identyfikator postępowania 48b760db-639a-401c-a5d7-6b5a5870437c

UWAGA!

Składając oferty, Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić zmiany na miniPortalu, które zostały wprowadzone w dniu 14 grudnia 2020 r. Komunikat w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej pod adresem:

https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/zmiany-na-miniportalu/zmiany-na-miniportalu

Link do transmisji on-line z sesji otwarcia ofert:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZWViNjJlMzMtMThjZC00YjkxLWFkOTctODFjMzQ2NzhjZDBl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db1f29b-a80d-4de3-abfe-9742e6af1177%22%2c%22Oid%22%3a%225898e89d-7755-409e-9c17-9d72e7f352e2%22%7d

Załączniki:

Informację wytworzył: Magdalena Sypytkowska

Informację opublikował: Magdalena Sypytkowska

Liczba wyświetleń: 2487

Data wytworzenia: 13 listopada 2020, 13:02

Data publikacji: 13 listopada 2020, 13:07

Data ostatniej modyfikacji: 6 lutego 2024, 8:32

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
6 lutego 2024 o 08:32:06 [Current Revision] Magdalena Sypytkowska
14 grudnia 2020 o 19:17:08 Łukasz Podłucki
14 grudnia 2020 o 19:07:06 Magdalena Sypytkowska
14 grudnia 2020 o 09:49:37 Łukasz Podłucki
14 grudnia 2020 o 09:48:03 Łukasz Podłucki
13 listopada 2020 o 13:10:09 Magdalena Sypytkowska