Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
21.10.2020

„Wielkoformatowy system ekranowy z procesorem graficznym na potrzeby obsługi sali operacyjnej oraz telekonferencji”

Oznaczenie sprawy: WZP-262-26/2020

Termin składania ofert:  24 listopada 2020 r. do godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  24 listopada 2020 r. o godz. 11:00

Identyfikator postępowania a5c94644-b286-4a58-8cc4-cf0d7561eb6a

Link do transmisji on-line z sesji otwarcia ofert:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWYxMTk0MjUtOWM5NC00ZGM1LTlhODctNzM5ZjY2YWJmMDRh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db1f29b-a80d-4de3-abfe-9742e6af1177%22%2c%22Oid%22%3a%225898e89d-7755-409e-9c17-9d72e7f352e2%22%7d

Załączniki:

Informację wytworzył: Magdalena Sypytkowska

Informację opublikował: Magdalena Sypytkowska

Liczba wyświetleń: 1720

Data wytworzenia: 21 października 2020, 13:30

Data publikacji: 21 października 2020, 13:36

Data ostatniej modyfikacji: 6 lutego 2024, 8:27

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
6 lutego 2024 o 08:27:28 [Current Revision] Magdalena Sypytkowska
19 listopada 2020 o 14:03:29 Łukasz Podłucki
30 października 2020 o 15:03:32 Magdalena Sypytkowska