Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
09.09.2020

Oferta pracy – Specjalista/Starszy specjalista/ Główny specjalista w Wydziale Zamówień Publicznych

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie                                             

Aktualnie poszukuje pracownika na stanowisko:

Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista

(stanowisko)

do pracy w Wydziale Zamówień Publicznych

(nazwa jednostki organizacyjnej)

Liczba etatów: 1

Miejsce pracy: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa

 

Praca w Instytucie to szereg wyzwań we współpracy z najwyższej klasy specjalistami. Czekamy na najlepszych w Warszawie, Gdyni, Wrocławiu, Krakowie, na Kasprowym Wierchu, Śnieżce, Helu czy w wielu innych miejscach Polski.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy już od 1919 roku prognozuje pogodę, prowadzi analizy i prace badawcze. Pogoda i klimat to jeden z najważniejszych tematów we współczesnym świecie. Jesteśmy Instytutem skupiającym wysokiej klasy profesjonalistów oraz posiadamy niezbędną infrastrukturę. Naszą misją jest informowanie społeczeństwa i organizacji o warunkach atmosferycznych – meteorologicznych i hydrologicznych, zmianach klimatu oraz wszystkich czynnikach wpływających na aktualną pogodę w Polsce. Jesteśmy członkiem wielu organizacji międzynarodowych. Reprezentujemy Polskę na forum WMO (Światowa Organizacja Meteorologiczna) czy Eumetsat (Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych). Uczestniczymy w pracach badawczych od Arktyki po Afrykę.

Jeśli chcesz dołączyć do grona specjalistów IMGW-PIB na poszukiwane przez nas stanowisko musisz wiedzieć:

Osoba zatrudniona na stanowisku odpowiedzialna będzie za:

 • Udział w wykonywaniu zadań i czynności w zakresie formalno-prawnego przygotowywania postępowań o udzielanie zamówień zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Prowadzenie postępowań w sprawie udzielenia zamówienia publicznego z zachowaniem wymagań ustawowych co do czynności ich formy jak i terminowości, w tym dbanie o kompletność dokumentacji postępowania oraz bezpieczne przechowywanie.
 • Sporządzanie dokumentacji przetargowej zgodnie z Ustawą prawo zamówień publicznych oraz procedurami wewnętrznymi IMGW-PIB.
 • Sporządzanie pism wynikających z procedury przetargowej.
 • Dokonywanie ogłoszeń związanych z postępowaniami w sprawie udzielenia zamówienia publicznego przewidzianych przepisami prawa, w tym procedurami wewnętrznymi IMGW-PIB.
 • Udział i wykonywanie zadań w pracach Komisji Przetargowych w charakterze Sekretarza Komisji Przetargowej, Członka Komisji Przetargowej bądź Przewodniczącego Komisji Przetargowej, zgodnie z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi IMGW-PIB obowiązującymi w tym zakresie.
 • Koordynowanie prowadzonych postepowań o udzielenie zamówień publicznych.
 • Współpraca z jednostkami/komórkami organizacyjnymi IMGW-PIB wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 • Obsługa elektroniczna zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi.
 • Prowadzenie rejestrów dotyczących procesu zamówień publicznych w IMGW-PIB
 • Archiwizacja dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa i regulacjami wewnętrznymi IMGW-PIB obowiązującymi w tym zakresie.

Kandydat musi posiadać:

 • Ukończone wyższe studia w Polsce lub zagraniczne uznane w Polsce i uzyskanie tytułu magistra. Preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia, kierunki techniczne.
 • Umiejętność pracy w zespole.
 • Cechy osobowości tj. odpowiedzialność, rzetelność, komunikatywność, terminowość.
 • Znajomości systemów/programów informatycznych: MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS PowerPoint, MS Windows XP/10, systemu informacji prawnej LEX, umiejętność obsługi miniPortalu lub/i innych platform zakupowych.
 • Dobra znajomość Ustawy Prawo zamówień publicznych wraz z aktami wykonawczymi do w/w Ustawy, orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej oraz przepisów Kodeksu cywilnego.
 • Doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w oparciu o przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • Doświadczenie w zakresie wykonywania zadań w pracach Komisji Przetargowych w charakterze Sekretarza Komisji, Przewodniczącego Komisji, Członka Komisji.
 • Dodatkowo w przypadku stanowiska: Specjalisty: Staż pracy 4 lata w tym:

– minimum 2-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 • Dodatkowo w przypadku stanowiska Starszego Specjalisty: Staż pracy 7 lat w tym:

– minimum 3-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

 • Dodatkowo w przypadku stanowiska: Głównego Specjalisty: Staż pracy 10 lat w tym:

– minimum 6-letnie doświadczenie w przygotowywaniu i prowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Mile widziane:

 • dodatkowe wykształcenie w zakresie zamówień publicznych (studia podyplomowe, kursy certyfikowane, kursy).
 • znajomość języka obcego.
 • mile widziane doświadczenie w pracy w jednostkach sektora finansów publicznych w szczególności w jednostkach naukowych, badawczych, doświadczenie po stronie Zamawiającego.

Oferujemy:

 • Zatrudnienie na umowę o pracę w renomowanej Instytucji
 • Profesjonalne szkolenia
 • Atrakcyjny system wynagrodzeń
 • Możliwość rozwoju zawodowego i podniesienia kwalifikacji

 

Jeśli chcesz dołączyć do grona specjalistów IMGW-PIB wyślij CV oraz list motywacyjny w terminie do: 15 października 2020 do godz. 13:00 na adres e-mail: anna.bilinska@imgw.pl

Dokumenty można również przesłać pocztą na adres: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy, ul. Podleśna 61, 01-673 Warszawa z dopiskiem: Wydział Zamówień Publicznych „oferta pracy”, bądź złożyć w Kancelarii Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego. Za datę złożenia dokumentów uważa się datę ich wpływu do Kancelarii IMGW-PIB – decyduje data stempla.

Przesłanie aplikacji jest jednoznaczne z wyrażaniem niniejszej zgody:

 „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – PIB w celu prowadzenia rekrutacji na aplikowane przeze mnie stanowisko”.

Jednocześnie przypominamy i prosimy o wpisanie ww. zapisu w treści maila lub na przesyłanym CV oraz liście motywacyjnym.

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: https://www.imgw.pl/instytut/rodo.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.

 

Informację wytworzył: Anna Bilińska

Informację opublikował: Karolina Tyniec

Liczba wyświetleń: 943

Data wytworzenia: 9 września 2020, 0:00

Data publikacji: 9 września 2020, 10:51

Data ostatniej modyfikacji: 15 października 2020, 10:40

Rejestr zmian
Rejestr zmian:

Ten wpis nie był zmieniany od publikacji