Powrót do góry Powrót do góry

Kontakt

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
Państwowy Instytut Badawczy

Ul. Podleśna 61
01-673 Warszawa

>> Zobacz pełne dane kontaktowe

tel. (22) 56-94-301
faks (22) 83-41-801
e-mail: imgw@imgw.pl

www.imgw.pl
meteo.imgw.pl

Wydział Analiz i Sprzedaży
e-mail: biznes@imgw.pl

Prognozy, opracowania i inne
+48 519 751 210
+48 573 006 739

Ekspertyzy i dane archiwalne
+48 573 801 704

 

Rozwiń menu
16.07.2020

Dostawa balonów meteorologicznych do pomiarów radiosondażowych i pomiarów ozonu z podziałem na 2 części

Oznaczenie sprawy: WZP-262-24/2020

Rodzaj zamówienia: Dostawa

Termin składania ofert: do dnia 28 lipca 2020 r. do godziny 11:00

Termin otwarcia ofert: w dniu 28 lipca 2020 r. o godzinie 12:00

Link do transmisji on-line z sesji otwarcia ofert:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjE1ZDNhM2QtZGI3Zi00YmYyLWJiMjEtN2NiYzFmMTZlODI3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224db1f29b-a80d-4de3-abfe-9742e6af1177%22%2c%22Oid%22%3a%225898e89d-7755-409e-9c17-9d72e7f352e2%22%7d

Załączniki:

Informację wytworzył: Łukasz Podłucki

Informację opublikował: Łukasz Podłucki

Liczba wyświetleń: 1366

Data wytworzenia: 16 lipca 2020, 16:56

Data publikacji: 16 lipca 2020, 16:55

Data ostatniej modyfikacji: 6 lutego 2024, 8:28

Rejestr zmian
Rejestr zmian:
DataAutor
6 lutego 2024 o 08:28:45 [Current Revision] Łukasz Podłucki
24 lipca 2020 o 11:00:06 Łukasz Podłucki
16 lipca 2020 o 16:55:13 Łukasz Podłucki